Menu
×

Profile Public

Om Henrik Agerskov

Henrik Agerskov beskæftiger sig hovedsageligt med generel erhvervsret og førelse af retssager.

Henrik Agerskov har særlig erfaring med at rådgive små- og mellemstore virksomheder om selskabsretlige og kontraktsretlige forhold, herunder i relation til valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, ejeraftaler, direktørkontrakter, vedtægts- og majoritetsspørgsmål, kapitalforhøjelser og nedsættelser, fusioner og spaltninger, likvidationer, virksomhedsoverdragelser, samt forskelligartede konfliktsituationer mellem ejerkredsen.

Gennem flere år har Henrik Agerskov ført et stort antal retssager, og har derved en betydelig erfaring med retssagsbehandling.

Henrik Agerskov arbejder med private personers køb af ejendomme. Henrik Agerskov bistår i den indledende fase køber med forhandling af købesummen i forhold til mægler/sælger. Når købsaftalen er underskrevet med advokatforbehold, gennemgår Henrik Agerskov købsaftalen med alle bilag og udarbejder de nødvendige juridiske dokumenter og betingelser for handlens endelige godkendelse.

Derudover yder Henrik Agerskov rådgivning indenfor familieret og arveret f.eks. i forbindelse med oprettelse af ægtepagter og testamenter.

Henrik Agerskov har fokus på at skabe en tæt og dialogbaseret relation til klinten, samt yde en entusiastisk, ambitiøs og målrettet rådgivning, der i enhver henseende er tilpasset klientens behov.

Henrik Agerskov

Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB   (+45) 4246 1200
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   ha@aumento.dk
Uddannelse

Advokatfuldmægtig hos Aumento Advokatfirma, 2010-2013
Cand.jur. Københavns Universitet 2010

Tidligere karriere

Stud.jur. hos Aumento Advokatfirma , 2009-2010
Stud.jur. hos Edvard Nielsen og Partnere, 2006-2009

Medlemsskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Skandinavisk
Engelsk
Tysk

Formalia

CVR :

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Nykredit


Forretningsbetingelser

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk