Menu
×

Profile Public

Om Helene Bang Liebst

Helene Bang Liebst er specialiseret inden for udbudsret og konkurrenceret, som hun har beskæftiget sig med siden år 2000. Helene Bang Liebst rådgiver såvel offentlige myndigheder som erhvervsvirksomheder omkring konkurrence- og udbudsretlige emner.

Med sin mangeårige erfaring som udbudsansvarlig for en ordregivende myndighed har Helene Bang Liebst stor erfaring med at gennemføre udbud, ligesom det er en kernekompetence at gennemgå udbudsmaterialer og udbudsevalueringer. Dertil kommer arbejdet med at føre arbejdsgrupper godt igennem processen med at lave kravspecifikationer og øvrigt materiale til brug for udbuddene.

Helene Bang Liebst ser det som en vigtig del af arbejdet med udbud at balancere de kommercielle interesser over for de udbudstekniske, således at der skabes mest muligt råderum til kommercielle hensyn.

Med sin indsigt i arbejdsgruppers evaluering tilbyder Helene Bang Liebst derudover tilbudsgivere strategisk sparring omkring udarbejdelse af tilbud.

Helene Bang Liebst bistår ordregivende myndigheder såvel som tilbudsgivere med at føre sager for Klagenævnet for Udbud.

Helene Bang Liebst lægger gennemgående vægt på at udbudsrådgivning skal ske i en kommerciel kontekst og på at have en konstruktiv dialog gennem alle faser og med alle parter, der er involveret i løsningen af en sag.

Helene Bang Liebst

Udbudsspecialist
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 3051 6181
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   hbl@aumento.dk
Uddannelse

Cand. jur. Københavns Universitet, 1999
LL.M., Edinburgh Universitet, 2000
Projektlederuddannelse fra Køge Handelsskole, 2011 (modul på diplomuddannelse i Ledelse)

Tidligere karriere

Fuldmægtig i Konkurrencestyrelsen, 2000-2003

Advokatfuldmægtig Nielsen og Nørager, 2004
Advokatfuldmægtig Lind Cadovius, 2005
Advokat Lind adovius 2006-2008
Områdeansvarlig indkøb og udbud, Solrød Kommune, 2009-2015

Medlemsskaber

Dansk Forening for Udbudsret

Sprog

Engelsk


Forretningsbetingelser

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk