Menu
×

Updates

Husk at tinglyse håndpanterettigheder i ejerpantebreve inden den 8. September 2014

Har man et ejerpantebrev i fast ejendom i håndpant til sikkerhed for et underliggende skyldforhold,

Tilsidesættelse af vilkår i en lejekontrakt om nyistandsættelse ved lejemålets fraflytning

Højesteret har den 8. april 2014 afsagt en dom om ugyldighed af en lejekontrakts vilkår om nyistan

Nye regler om syn og skøn

Den 1. juli 2014 trådte nye og forenklede regler om syn og skøn i kraft. De nye regler vil forkort

Har lejer ret til parkering i gården som følge af udlejers stiltiende accept?

Højesterets dom afsagt den 2. september 2014: Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnå

Ny lejekontrakt for udlejning af private beboelseslejligheder og værelser

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 16. juni 2015 offentliggjort en ny typeformular

Østre Landsret: A/B Duegården er solvent

Østre Landsret ophævede den 3. juli 2015 Sø- og Handelsrettens Skifterets kendelse om fremme af d

Hvornår kan breve til en lejer med påkrav om betaling eller ophævelse af lejemålet anses for at være kommet frem til lejeren?

Højesteret har i en netop afsagt dom taget stilling til, hvornår udlejerens breve med påkrav om b

Store beviskrav til netbutikker og andre afsendere af varer

Ny dom fra Vestre Landsret: På trods af, at det blev anset for usandsynligt at seks pakker skulle v

Netkøbere får ret til at returnere brugte varer

Den 10. december 2013 vedtog Folketinget en ny forbrugeraftalelov. Den nye lov træder i kraft 13. j

Medarbejdere har ret til ekstra ferie ved sygdom under ferien

Ferieloven har siden en lovændring i 2012 pålagt arbejdsgiveren risikoen for den ansattes sygdom u

Massiv erstatning for illoyal rekruttering af konkurrents medarbejdere

En ny dom fra Sø- og Handelsretten: Dommen fra den 7. januar 2014 omhandler skadeservicevirksomhede

Iphone 5 er ikke en del af et beskedent hjem trods alt

Ny retspraksis slår fast, at der godt kan foretages udlæg i en Iphone 5. Hvis en skyldner ikke bet

Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

I en nyligt offentliggjort kendelse af 27. maj 2014, slog Østre Landsret fast, at en kreditor til e

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Højesteret har for nylig blåstemplet arbejdsgiverens ret til at kigge i sine medarbejderes mails u

Afskedigelse af medarbejder, der var på Facebook i arbejdstiden

I en nyligt afsagt dom fra Vestre Landsret, faldt en strid om bortvisning af en medarbejder på grun

Muligheden for konkurskarantæne anvendes i praksis

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft, der introducerede den såkaldte konkurskarantæne

Anbefalede breve har ingen bevisværdi

Højesteret har for nylig fastslået, at anvendelse af anbefalet brev ikke i sig selv udgør tilstr

Selskaber skal nu registrere deres ejere i ejerregistret

Fra Erhvervsstyrelsen: Ejerforholdene for de danske selskaber skal nu registreres i et online ejerre

Kørsel i Ferrari på prøveplader udløste kr. 6.389.887,00 i registreringsafgift

I en ny dom fra den 21. oktober 2015 fastslog Højesteret, at ejeren af en Ferrari Enzo var forpligt

Mere harmonisering for varemærker i EU

Området for varemærker er i vidt omfang harmoniseret på EU-plan. For eksempel har EU-varemærket
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk