Menu
×

Updates

Gennembrud i kampen mod falske varer

Der er godt nyt for mærkevarefirmaer i kampen mod salg af falske varer på internettet. Det er neto

Og verdens bedste brand er …

Apple’s varemærke, i hvert fald ifølge Interbrand’s offentliggørelse af de bedste globale bra

Forbrugerbeskyttelse – nu for virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har iværksat et nyt tiltag for virksomhederne. På den offentlig

Hedder det taxi eller taxa?

Spørgsmålet er besvaret af Sø- og Handelsretten i en ny dom, der betyder, at både ”taxi” og

Kopimøbler stadig lovlige i England

Nu troede vi lige, at Storbritannien snart ville stramme reglerne for salg af billige kopier af de k

Ny bølge af fup-fakturaer

Virksomheder, som registrerer varemærker eller andre immaterielle rettigheder, skal se sig godt for

Nye regler for EU-varemærker

EU-varemærket er under reform. Kort før jul blev et nyt regelsæt godkendt af EU-Parlamentet, og d

Kan de røde såler på Louboutin-stiletter være et varemærke?

Domstolen i Haag har i en dugfrisk afgørelse besluttet at stille spørgsmål til EU-Domstolen i for

Mediation – hvad er det ?

Normalt definerer vi på vore breddegrader mediation som en hurtig, direkte og effektiv forhandlings

Højere sagsomkostninger i civile retssager

Den 1. juli 2014 trådte en vigtig ændring af retsplejeloven i kraft. Ændringen betyder, at parter

Moderne konfliktløsning

Kim Egegaard har den 1. januar 2015 stiftet Dansk Erhvervs Mediation. Dansk Erhvervs Mediation tilby

Truende konkurs afværget

En gruppe investorer havde opkøbt en række ensartede virksomheder og ansat den ene investor som ad

Opsigelse efter 120-dages reglen – Er det stadig en mulighed?

Efter funktionærlovens § 5 stk. 2 kan en medarbejder opsiges sagligt og med et forkortet varsel, n

Ændring af forskelsbehandlingsloven

Folketinget har den 18. december 2014 endeligt vedtaget, at fra den 1. januar 2016 kan virksomheder

Hvornår har en person efter ferieloven ”afgørende indflydelse” i et selskab?

Efter ferieloven § 1 stk. 3 anses en person ikke for lønmodtager, hvis vedkommende har en afgøren

Ny lov om ansættelsesklausuler

I marts 2015 fremsatte den daværende regering et lovforslag om ansættelsesklausuler, der dog ikke

Nye E-handelsregler træder i kraft i dag

I dag træder den ny forbrugeraftalelov og købelov i kraft, som gennemfører EU’s forbrugerre

Parallelimport – Do’s and don’ts

Jeg får ofte spørgsmål om parallelimport. Her er en kort guide om reglerne for parallelimport. Hv

Ejerregistret klar den 15. December 2014

Fra den 15. december 2014 skal alle danske aktie-, partner- og anpartsselskaber og iværksættersels

Ikke krænkelse af Tripp Trapp stol

Højesteret har i dag frifundet JYSK og HP Schou i en sag om påstået krænkelse af TRIPP TRAPP sto
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk