Nyheder

7 råd til ansættelse af en sælger

Nationalbanken har justeret sine forventninger til væksten i år op til 2 %, og d.d. er der 848 jobannoncer på jobindex.dk inden for den overordnede gruppe kaldet ”Salg”.

Med den stigende optimisme i forhold til væksten følger en mærkbar stigning af rekruttering inden for salg.

Gennem drøftelser med mine klienter har jeg erfaret, at rekruttering af dygtige sælgere, der forholdsvist hurtigt kan skabe værdi for virksomheden, er en stor udfordring. Selve rekrutterings- og udvælgelsesprocessen skal jeg ikke gøre mig klog på. Til gengæld vil jeg her give 7 råd til, hvordan man som virksomhedsejer rent juridisk kan optimere processen omkring det at ansætte en sælger.

  1. Sørg for, at ansættelseskontrakten overholder funktionærloven. Uanset om vedkommende er timelønnet, provisionslønnet eller fastlønnet er en sælger funktionær – så længe arbejdstiden i gennemsnit overstiger 8 timer om ugen.
  2. Skriv ind i kontrakten, at de første 3 måneder af ansættelsesperioden er prøvetid, og at sælgeren inden for denne periode kan afskediges med 14 dages varsel. Dette er IKKE en almengældende regel, og skal altså aftales før den er gældende over for sælgeren.
  3. Overvej om en konkurrence- og/eller kundeklausul kan være relevant i forhold til den enkelte sælger. Dette kan være en god ide, men ikke ubetinget. Hvis man pålægger sælgeren en konkurrence- og/eller kundeklausul skal denne kompenseres økonomisk herfor, og man bør desuden være opmærksom på, at det kun er i visse situationer klausulerne er gældende.
  4. Få defineret en e-mailpolitik, og skriv den ind i ansættelseskontrakten. Hvad må e-mailen benyttes til i arbejdstiden? Må du som arbejdsgiver frit gennemgå og læse (eventuelt dele af) sælgerens e-mailkorrespondance?
  5. Få defineret en politik omkring anvendelsen af sociale medier i erhvervsøjemed. Er sælgeren eksempelvis forpligtet til at benytte linkedIn i erhvervsøjemed – eller har arbejdsgiveren omvendt en holdning til at, sælgeren IKKE må profilere virksomheden via linkedIn, og hvad med Facebook, Twitter, Instagram osv? Definer politikken, og skriv forpligtelser og forbud ind i ansættelseskontrakten.
  6. Vær opmærksom på, at sælgerens feriepengekrav ikke kan reduceres ved kreative ordninger med store bonusudbetalinger, fri bil mv. Feriepenge skal beregnes af alle a-skattepligtige løndele, det vil blandt andet sige bonus, provision, fri bil, biltilskud, fri telefon osv.
  7. Opstil minimumskrav til sælgeren – og skriv dem ind i ansættelseskontrakten. Sælgeren skal således vide, hvilke krav der stilles til budget, antal bookede møder, antal besøg, antal nye kunder, omfanget af mersalg på eksisterende kunder osv. osv. Dette kan dog ikke stå alene. Disse krav skal konsekvent følges op med løbende samtaler/evalueringer – med skriftlige konklusioner. (Lever sælgeren op til sine krav – eller skal han stramme op?) Dette er afgørende i forhold til arbejdsgiverens muligheder for at afskedige sælgeren – uden efterfølgende krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Author


Anja Linde

Anja har specialiseret sig i rådgivning af virksomheder vedrørende ansættelsesretlige forhold, med særlig vægt på rådgivning vedrørende ansættelse, og afskedigelse af funktionærer og direktører.