Nyheder

Aflyst optræden. Hvad er dine rettigheder – og hvordan kan du sikre dig?

Indlægget er udgivet af juridisk konsulent Malene Andersen og advokat Kim Egegaard
Hvis en arrangør beslutter at aflyse en koncert eller optræden, har artisten eller bandet i de fleste tilfælde ret til betaling eller honorar. Men pengene kan være svære at inddrive, så det kan betale sig at undersøge arrangørens erfaring og økonomi på forhånd.

Artisten har ret til honorar ved aflysning
Der kan være mange årsager til at en koncert, optræden eller spillejob bliver aflyst. Når arrangøren aflyser, har du som udgangspunkt stadig krav på dit honorar. En aftale er juridisk bindende, når modtageren har accepteret tilbuddet om engagement, enten mundtligt eller skriftligt. Det betyder, at ingen af parterne herefter kan aflyse engagementet. Derfor har du som band eller artist ret til den aftalte betaling, selvom arrangøren vælger at aflyse din optræden. Men der er ikke nogen garanti for at du får dit honorar, fordi et aflyst arrangement ikke giver arrangøren nogen indtægter. Der kommer ikke nødvendigvis penge ud af anstrengelserne, selvom du får hjælp til at inddrive pengene, eller der falder en dom over arrangøren.

Tjek arrangøren
For det meste er det en rigtig dum situation, når arrangøren aflyser. Ikke kun for artisten, men også for musikere og evt. lyd- og lysfolk. Ofte går bandet ikke kun glip af en optræden, men desværre også af honoraret. Aflysninger kan ikke altid undgås, men hvis du holder dig nogle få enkle retningslinjer for øje, eller beder din booker være opmærksom herpå, kan de fleste tab undgås. Giv fx din booker en kopi af denne artikel. For det første skal du være meget opmærksom på, hvem du indgår aftale med. Er arrangøren en du kender og har tillid til eller ligefrem gode erfaringer med, så kan du slække lidt på din agtpågivenhed. Men selv om du har grund til at være tillidsfuld, skader det ikke at tage helt grundlæggende forholdsregler. Hvis du ikke på forhånd kender arrangøren, bør du researche lidt. Der er navnlig to ting som du skal være opmærksom på: Arrangørens erfaring specifikt med den form for optræden, som du er ved at blive engageret til, og arrangørens økonomi.

Har arrangøren prøvet det før?
Har arrangøren erfaring fra tidligere arrangementer/koncerter? Spørg Dansk Artist Forbund, om de kender arrangøren. Spørg rundt i din kreds, om der er nogen, der kender arrangøren. Men tag dig navnlig tid til at tage en snak direkte med arrangøren. Få den rigtige fornemmelse i maven. Ellers bør du overveje at sige nej tak.
Hvordan er arrangørens økonomi?

Har arrangøren den nødvendige økonomi til at gennemføre det planlagte arrangement? Hvis de er tale om en privatperson, er det desværre næsten umuligt at få pålidelige oplysninger om personens økonomi. Spørg arrangøren om han/hun har et CVR-nummer. Det tyder trods alt på en vis professionalisme. Du kan evt. bede arrangøren skaffe en erklæring fra sin bank om, at han/hun anses for at være i stand til at opfylde den økonomiske del af jeres aftale. Det er ingen garanti, men dog bedre end ingenting. Er der mange penge på spil, bør du bede om en egentlig bankgaranti for dit honorar og dine udlæg.

Vær opmærksom på iværksætterselskaber
Er arrangøren derimod et selskab med begrænset hæftelse, er det til gengæld ret let at få et indblik i arrangørens økonomi gennem CVR-registret. Desværre er de officielle regnskabstal mellem 5 og 17 måneder gamle, når du skal bruge dem og meget kan være sket i den mellemliggende periode. Det fører for vidt her at vejlede om, hvordan er regnskab læses, men to enkle forhold er lette at se på selv: Er egenkapitalen negativ eller overstiger den kortfristede gæld omsætningsaktiverne, er der grund til at være forsigtig. Arrangørens bank må på banen igen, jfr. ovenfor. Vær særlig opmærksom på en relativ ny selskabsform, – det såkaldte iværksætterselskab (forkortet “IvS”). Det kan stiftes stort set uden kapital, og du løber derfor en ret stor risiko for ikke at få dit honorar i tilfælde af aflysning.

Kontrakter og forudbetaling
Det siger sig selv, at det er bedst for dig at få dit honorar betalt før, du optræder, så du ikke risikerer at optræde uden at få dit honorar. Forudbetaling løser imidlertid ikke alene problemerne ved aflysning. Hvis du skal undgå risikoen for, at en aflysning fører til, at du mister dit honorar, er du nødt til at forlange, at forudbetalingen skal falde så lang tid før, du skal levere din optræden, at du kan nå at skaffe dig et andet engagement. Ellers er en aflyst aften tabt for altid. Du har som udgangspunkt stadig krav på dit honorar, men ofte vil arrangøren ikke kunne betale på grund af manglende indtægter.

Modsatrettede interesser
Et krav om forudbetaling, lang tid før et arrangement, vil ofte blive afvist af arrangøren med den (ærlige) begrundelse, at han/hun ikke kan betale før, der kommer nogle billetindtægter, og at billetsalget først rigtig kommer i gang lige op til begivenheden. Det kan være svært for dig at holde fast i kravet om forudbetaling, fordi du jo selv har en stor interesse i gennemføre så mange engagementer som muligt, men du må nøje overveje i hver enkelt situation, om du synes, at det er dig eller arrangøren, der skal løbe den økonomiske risiko ved arrangementet.

Når du spiller ”på døren”
I denne situation kan du prøve at få skrevet ind i kontrakten, at du i tilfælde af aflysning af arrangementet er berettiget til en økonomisk kompensation på et bestemt beløb. Det kan evt. ske i form af en ”trappeløsning”, hvor kompensationsbeløbet stiger i takt med, at arrangementsdatoen nærmer sig.

Få papir på din aftale
Når du indgår aftaler om optræden, anbefaler Dansk Artist Forbund at du laver en skriftlig aftale. Brug forbundets standardkontrakter til liveoptræden og optræden på tv. Du finder dem her.
Få hjælp i en konkret sag

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med en aflyst optræden kan du kontakte den juridiske afdeling i Dansk Artist Forbund på artisten@artisten.dk eller ringe på telefonnummer 33 32 66 77.

Tegn en aflysningsforsikring
Til større shows hvor artisten også hyrer lydmænd, chauffører, musikere osv. kan en aflysning blive en dyr omgang. Kontakt Dansk Artist Forbund og hør mere om mulighederne for at tegne en aflysningsforsikring.

Author


Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.