Nyheder

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Højesteret har for nylig blåstemplet arbejdsgiverens ret til at kigge i sine medarbejderes mails uden forudgående tilladelse.

Sagen opstod da medicinalvirksomheden, Santaris Pharma, foretog en gennemgang af en medarbejders mailkorrespondance med sin samlever.

Virksomhedens gennemgang af korrespondancen havde afsæt i en mistanke om, at den ansatte havde videregivet fortrolige oplysninger om virksomhedens produkter. Samleveren – der var beskæftiget på samme felt – var mistænkt for at have udviklet sit eget konkurrerende produkt på baggrund af oplysningerne.

Virksomhedens medarbejder påstod, at hun havde krav på erstatning efter erstatningsansvarslovens regler, fordi virksomheden havde krænket hendes privatliv ved uberettiget, at have foretaget en gennemgang af hendes private mail-udveksling.

Højesteret henviste i sin afgørelse til parternes ansættelsesaftale, hvorefter mailkorrespondance via virksomhedens systemer skulle betragtes som tilhørende virksomheden, og som virksomheden derfor havde ret til at gøre sig bekendt med. I følge ansættelsesaftalen burde medarbejderen derfor markere en eventuel privat korrespondance, idet virksomheden alene havde begrænset adgang til at gøre sig bekendt med mails, der var markeret på denne måde.

Højesteret lagde vægt på at gennemgangen af mailkorrespondancen var foretaget på baggrund af en mistanke om læk af fortrolige oplysninger. Højesteret fastslog desuden, at virksomheden ikke havde søgt i og gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang end hvad der var nødvendigt for undersøgelsen af, om medarbejderen havde lækket de omhandlende oplysninger.

Højesteret fandt på denne baggrund ikke, at virksomheden havde krænket medarbejderens privatliv i en sådan grad, at det kunne begrunde et krav på godtgørelse. Det er derfor vigtigt at virksomheder tænker sig om, når de laver ansættelsesaftaler og formulerer e-mailpolitik.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten