Your address will show here +12 34 56 78

Arbejdsområder

Aumento Advokatfirma yder juridisk bistand indenfor alle områder af privat- og erhvervsretten.

Vi dækker de fleste specialområder og kan derfor uanset problemstilling stille med det team, der matcher klienternes behov.

SELSKABER OG ETABLERING
 • Selskaber og personlige virksomheder

 • Omstruktureringer, fusioner og spaltninger

 • Ejeraftaler og partnerselskaber

 • Foreninger og fonde

FAST EJENDOM OG BYGGERI
 • Køb og salg af investeringsejendomme

 • Køb og salg af bolig

 • Entreprise og byggeret

 • Forsikring og risikoafdækning

INKASSO OG KONKURS
 • Rekonstruktion af nødlidende selskaber

 • Konkursbehandling

 • Inkasso og debitorstyring

PROCES OG KONFLIKTLØSNING
 • Retssager og voldgift

 • Forbuds- og fogedsager

 • Mediation

ERHVERVS- OG BOLIGLEJEMÅL
 • Lejekontrakter og afståelse

 • Markedsleje og lejeregulering

 • Ophævelse og udsættelse

IT OG SOFTWARE
 • Software- og licensaftaler

 • Udviklings- og driftsaftaler

 • Beskyttelse af digital ophavsret

FAMILIE, BØRN OG SKILSMISSE
 • Ægtepagt og særeje

 • Skilsmisse og bodeling

 • Forældremyndighed, samvær og bopæl

TESTAMENTE OG ARV
 • Testamenter

 • Behandling af dødsboer

 • Arveretssager

VAREMÆRKER OG OPHAVSRETTIGHEDER
 • Varemærker og kopiprodukter

 • Registrering af varemærker

 • Licens- og royaltyaftaler

ENTERTAINMENT OG SPORT
 • Musik og optrædende kunstnere

 • Sportskontrakter

 • Sponsoraftaler

UDBUD OG OFFENTLIGT INDKØB
 • Tilbudsafgivelse

 • Udbudsforretninger

 • Klagesager

PERSONDATA OG MARKEDSFØRING
 • Persondata og ansvar for data

 • Online markedsføring

 • Markedsføring og erhvervshemmeligheder

SKAT OG AFGIFTER
 • Dansk og international beskatning

 • Førelse af skatte- og afgiftssager

 • Anmodning om bindende svar

 • Forvarerbistand i skattestraffesager

OFFENTLIG REGULERING
 • Miljø- og affald

 • Fødevarer

 • Offentlig forvaltning og myndigheder

ØVRIGE ARBEJDSOMRÅDER
 • Bestyrelsesarbejde

 • Strafferet

 • Kurser for virksomheder

 • Sekretariatsvirksomhed og lobbyisme

ARBEJDE OG ANSÆTTELSE
 • Ansættelseskontrakt

 • Opsigelse og fratrædelse

 • Overenskomster

DANSK OG EU-KONKURRENCERET
 • Konkurrencebegrænsende aftaler

 • Fusionskontrol

 • Misbrug af dominerende stilling

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER
 • Salgsforberedelser og due diligence

 • Forhandling og aftaleindgåelse

 • Finansieringsaftaler

ERHVERVSAFTALER OG ERSTATNING
 • Forretningsbetingelser

 • Ramme- og samarbejdsaftaler

 • Erstatningsopgørelse og -krav

DISTRIBUTION OG SALG
 • Agentforhold

 • Forhandleraftaler

 • Franchising