Menu
×

Forsikring og risikoafdækning

Vor særlige ekspertise er knyttet til byggeriets forsikringer i forbindelse med opførelsen af byggerier, herunder hvem der skal tegne forsikringen, bygherren, rådgiveren, entreprenøren og/eller leverandøren og hvilke forsikringer, der bør etableres, brand- og stormskadeforsikring, all risks forsikring, særlig glasskadeforsikring, da glaskonstruktioner ofte er undtaget fra dækning i standardforsikringer. Herudover ansvarsforsikringer for entreprenører og rådgivere med og uden ansvarsbegrænsninger, fastsættelse af forsikringens størrelse og selvrisiko, samt hvem der skal udrede den i skadestilfælde og retablering af dækningen, hvis dækningen er helt eller delvist udnyttet.

Vor ekspertise dækker også andre rådgivende professioners behov for forsikringsdækning af deres ansvar.

Vi har endvidere ført og i Højesteret vundet en sag om dækningen under ejerskifte forsikringen ved handel med fast ejendom. Højesteret statuerede, at den karakter, der gives, i sig selv skal være korrekt, og at dækning ikke kan nægtes, fordi der andre steder i rapporten er bemærkninger, som kunne tyde på større risiko for skade end karakteren er udtryk for.

[R_show_posts]
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk