Menu
×

Forsikring og risikoafdækning

Forsikring og risikoafdækning

Vor særlige ekspertise er knyttet til byggeriets forsikringer i forbindelse med opførelsen af byggerier, herunder hvem der skal tegne forsikringen, bygherren, rådgiveren, entreprenøren og/eller leverandøren og hvilke forsikringer, der bør etableres, brand- og stormskadeforsikring, all risks forsikring, særlig glasskadeforsikring, da glaskonstruktioner ofte er undtaget fra dækning i standardforsikringer. Herudover ansvarsforsikringer for entreprenører og rådgivere med og uden ansvarsbegrænsninger, fastsættelse af forsikringens størrelse og selvrisiko, samt hvem der skal udrede den i skadestilfælde og retablering af dækningen, hvis dækningen er helt eller delvist udnyttet.

Vor ekspertise dækker også andre rådgivende professioners behov for forsikringsdækning af deres ansvar.

Vi har endvidere ført og i Højesteret vundet en sag om dækningen under ejerskifte forsikringen ved handel med fast ejendom. Højesteret statuerede, at den karakter, der gives, i sig selv skal være korrekt, og at dækning ikke kan nægtes, fordi der andre steder i rapporten er bemærkninger, som kunne tyde på større risiko for skade end karakteren er udtryk for.

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk