Menu
×

Omstruktureringer, fusioner og spaltninger

Omstruktureringer, fusioner og spaltninger

Aumentos team af selskabsadvokater gennemfører, i tæt samarbejde med klientens revisor, alle selskabsretlige opgaver. Det være sig omdannelse af personlig drevet virksomhed til selskab, omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab eller omvendt, skattefri eller skattepligtig aktieombytning, fusion af selskaber, spaltning af fx et fælles holdingselskab til individuelle holdingselskaber mv. I langt de fleste opgaver er det nødvendigt at have overblik over evt. skattemæssige konsekvenser af en transaktion. I Aumento råder vi over en stærk skatteretlig ekspertise, som vi tilbyder, når situationen kræver det. Endelig rådgiver Aumento en meget lang række af aktionærer som enten ønsker at indgå et samarbejde om indgåelse af en ejeraftale, ligesom vi løbende rådgiver de aktionærer, anpartshavere interessenter som ønsker at udtræde af et samarbejde.

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk