Your address will show here +12 34 56 78
Nyheder
Her under Corona-krisen har mange virksomheder udfordringer nok med at overholde retningslinjer mod smittespredning, håndtere medarbejdere på distancen og i det hele taget overleve krisen bedst muligt. Men har du tænkt på dit brand her og nu?

Når økonomien rejser sig igen fra en nedlukning uden fortilfælde, hvordan ser forbrugsmønsteret så ud?

På mange områder vil det nok ikke vil blive som før, da forbrugernes vaner vil have ændret sig markant. Under nedlukningen har en stor del af varehandelen flyttet sig fra de fysiske butikker til nethandel. Meget tyder på, at stigningen i nethandelen vil hænge fast, når vi nu har vænnet os til det. Her gælder det om at have et stærkt brand.

Øget nethandel fører højst sandsynligt også til en stigning i salget af ulovlige kopivarer, som generelt florerer i større omfang via nettet end i de fysiske butikker. En skræmmende høj andel af de varer, der sælges på nettet, er ulovlige kopier. Nogle af dem er elendige, så man som forbruger hurtigt opdager det. Andre er så sofistikerede, at de sjældent opdages. I en trusselsvurdering udarbejdet af Europol og EUIPO (EU’s Kontor for Intellektuel Ejendomsret) anslås det, at forfalskede og piratkopierede varer kan udgøre helt op til 6,8 % af EU’s import, svarende til 121 mia. EUR.

Vil du stå stærkt, når økonomien vokser igen, og have et værn mod ulovlige kopivarer, vil det fremover være endnu mere vigtigt med et stærkt brand og god beskyttelse gennem varemærkeregistrering.

Har du glemt at holde øje med dine varemærkeregistreringer under krisen, så fortvivl ikke: Mange varemærkemyndigheder har udskudt gældende frister, så meget kan stadig reddes. En professionel rådgiver kan hjælpe her.

Dit brand er et aktiv. Står du med et stærkt brand, kan du bedre gøre dig gældende i forhold til konkurrenter og kopister under genopbygningen af dit marked.
0

Nyheder
Har du et EU-varemærke, bør du være ekstra opmærksom, hvis du modtager en afgørelse “Decision”, der fremstår som et officielt dokument fra EU-myndigheden, EUIPO. Se billede ovenfor. Der florerer nemlig for tiden et grimt svindelnummer, hvor kriminelle har kopieret EUIPO’s officielle logo, navn og brevhoved, der bruges til udsendelse af opkrævninger af store beløb, angiveligt for registrering af EU-varemærker efter udløb af indsigelsesperioden.

Brevene sendes fra Madrid i Spanien, men den bankkonto, som beløbet kræves overført til, er polsk med et PL IBAN prefix.

EUIPO har meldt sagen til politiet i Polen, og efterforskning er i gang.

Disse forfalskede opkrævninger overgår alle hidtidige eksempler i grovhed, og de bliver sendt direkte til virksomhederne uden om advokater og repræsentanter.

Hvis I modtager en sådan opkrævning, så smid den væk uden at svare. Lad endelig være med at betale. Gebyrer for EU-varemærker betales ved indlevering af ansøgning, og der ikke betales noget på registreringstidspunktet. EUIPO udsender i øvrigt slet ikke gebyropkrævninger.

Regn med, at alle opkrævninger vedrørende jeres varemærker, der ikke kommer direkte fra jeres advokat eller repræsentant, er svindel.
0

Nyheder
Der er rigtig mange fupmails i omløb, og de bliver mere og mere snedige. Billige tilbud, klik her – det kan man nemt komme til. Når det så viser sig, at du ikke får de billige flybilletter, der blev lovet, men at der i stedet bliver trukket en masse penge på kontoen, opdager du, at det var fup. Måske stod der noget med småt, som du ikke så i første omgang. 

Selv om banken nægter at dække, er det ikke sikkert, at pengene er tabt. 

To forbrugere har netop fået medhold i Det Finansielle Ankenævn. De var blevet snydt for over 17.000 kr. hver, men ankenævnet bestemte, at de kun skulle dække 375 kr. selv.

Forbrugerne havde modtaget en mail med tilbud om to flybilletter til 80 kr. De skulle blot klikke på et link og indtaste betalingsoplysninger samt en SMS-kode, der blev sendt til deres telefon. Desværre havde forbrugerne ikke set, at der længere nede i SMS’en stod, at der ville blive trukket ca. 17.000 kr. på kontoen.

Bankerne mente, at forbrugerne måtte hænge på det. Men ankenævnet lagde vægt på, at SMS-koderne var en del af svindlen, og derfor skulle forbrugerne altså nøjes med at dække 375 kr. hver.
0

Nyheder

Har du et EU-varemærke (EUTM) eller et registreret EU-design (RCD), vil dine rettigheder blive påvirket, når Brexit kommer. Efter Brexit vil eksisterende EU-rettigheder være gyldige i de 27 tilbageværende EU-lande, men de vil ikke længere gælde i Storbritannien (UK).

Hvis dit EU-varemærke eller design allerede er registreret eller når at blive det inden Brexit, behøver du ikke gøre noget nu. Der vil automatisk blive oprettet en ”klonet” rettighed i form af en tilsvarende registrering med gyldighed i Storbritannien. Dette er uden omkostninger for indehaver. Hvis man af en eller anden grund ikke ønsker en sådan klonet rettighed i Storbritannien, vil det være muligt at fravælge den.

Hvis du har en EU-varemærkeansøgning, og varemærket endnu ikke er registreret på datoen for Storbritanniens udtræden af EU, bør du være opmærksom. Så kommer der nemlig ikke nogen automatisk beskyttelse i Storbritannien. Hvis du ønsker at bevare den ansøgte varemærkeret i Storbritannien tilbage fra ansøgningsdatoen i EU, kan dette gøres via en separat UK-ansøgning, som skal indgives inden for 9 måneder fra Brexit.

Har du travlt, kan det være smartere at søge om registrering direkte i Storbritannien med det samme – ikke mindst fordi der må forventes at kunne komme betydelig forsinkelse hos den britiske varemærkemyndighed efter Brexit.

0

Svaret er: 100.000 kr.

Det har Sø- og Handelsretten afgjort den 24. august 2017 i en sag mellem Divisionsforeningen og Danske Spil. Tilbage i 2013 fastslog retten, at “Superliga” er Divisionsforeningens varemærke. Andre må derfor ikke bruge varemærket uden tilladelse, og det havde Danske Spil gjort ved at udbyde managerspil med titlen “Oddset Superliga Manager” og “Superliga Manager”. Divisionsforeningen havde krævet 2,3 mio. kr., men retten kom altså frem til beløbet på 100.000 kr.
0

Nyheder
I Danmark er designermøbler og andre værker af brugskunst beskyttet af ophavsret, indtil der er gået 70 år efter designerens død. Storbritannien har i mange år haft en særlig regel, som har gjort det muligt at sælge kopier af designermøbler, lamper osv. efter 25 år, hvis der er fremstillet mere end 50 eksemplarer af originalproduktet. Dette har selvfølgelig været til stor ærgrelse for dem, der har rettighederne til de danske møbelklassikere. En afgørelse fra EU-domstolen har betydet, at den britiske særregel ikke længere kunne opretholdes. Reglen blev fjernet, og der blev i første omgang fastsat en overgangsperiode frem til 2020, hvor kopiprodukterne fortsat måtte sælges i Storbritannien af hensyn til de virksomheder, der lever af dette. Efterfølgende blev lovgivningsprocessen imidlertid genoptaget og overgangsperioden forkortet. Overgangsperioden er udløbet den 28. januar 2017. Herefter er det ikke tilladt at sælge kopiprodukterne. Britiske virksomheder, der ligger inde med et restlager af kopier af ikoniske designs, har pligt til at destruere kopierne, med mindre de kan opnå en aftale med den, der har rettighederne. Dette gælder dog ikke for kopimøbler osv., der allerede er i brug som inventar, da der er gjort en undtagelse for dem. Især med den stigende internethandel over landegrænser er det rart, at dette hul i lovgivningen nu er blevet lukket. Desværre skal kopiprodukterne nok finde andre veje, så længe der er en efterspørgsel efter billige kopier af designklassikere.
0

Nyheder
Virksomheder, som registrerer varemærker eller andre immaterielle rettigheder, skal se sig godt for – meget godt endda. Ellers er det let at blive snydt af et af de mange fup-firmaer, som sender opkrævninger ud til virksomhederne for tiden.

Der er desværre en hel række foretagender i forskellige lande, der ser ud til at leve af at sende fup-fakturaer til virksomhederne. I dag er det utrolig nemt at kopiere oplysninger om en varemærkeansøgning eller registrering fra de officielle registre, og disse oplysninger sættes så ind i et dokument, som ligner en faktura, og som angiveligt kommer fra en afsender, hvis navn lyder som et officielt register. Dokumentet sendes afsted til virksomheden, og nogle lader sig desværre narre til at betale det angivne beløb, som plejer at være noget højere end det officielle gebyr for en rigtig registrering eller fornyelse.

Det er ærgerligt at bruge penge på den slags. De pågældende fup-foretagender henviser nogle gange til, at virksomhedens varemærke bliver optaget i et register. Man kan bare ikke vide, om det pågældende register overhovedet eksisterer. Hvis det eksisterer, er der formentlig ingen, der bruger det, og i hvert fald har det ingen betydning for beskyttelsen af det pågældende varemærke.

Det bedste råd mod den slags henvendelser er at ignorere dem uden at svare. Hvis man først skriver tilbage, kan man ikke vide, om ens brevhoved så også kan blive anvendt til lyssky formål.

Virksomheder, der har en advokat eller anden rådgiver til at tage sig af deres varemærkeregistreringer, kan regne med, at alle opkrævninger, der ikke kommer fra den sædvanlige advokat eller rådgiver, er svindel. Nogle varemærkemyndigheder advarer på deres hjemmesider mod svindelen og lægger anonymiserede opkrævninger op, hvor man kan se eksempler på afsendere. Spørg din rådgiver, hvis der er tvivl.

Også på området for domænenavne er der svindel i omløb. Det betaler sig at være forsigtig!
0

Nyheder
Nu troede vi lige, at Storbritannien snart ville stramme reglerne for salg af billige kopier af de kendte møbel-klassikere. Det sker nok også, men her over sommeren er der kommet grus i maskineriet.

I Danmark er designermøbler og andre værker af brugs-kunst beskyttet af ophavsret, indtil der er gået 70 år efter designerens død. I England har man derimod en særlig regel i loven (”Copyright Designs and Patents Act”) om, at hvis der er fremstillet mere end 50 eksemplarer af produktet, er der kun beskyttelse i 25 år fra den første markedsføring. Kopier af designermøbler, lamper osv. som er produceret i mere end 50 eksemplarer, kan derfor lovligt fremstilles og sælges i England langt tidligere end her i landet – til stor fortrydelse for dem, der har rettig-hederne til designet.

Som følge af en afgørelse fra EU-domstolen besluttede den britiske regering for nogle måneder siden at ophæve reglen om den 25-årige beskyttelse. Herefter vil det også i Storbritannien blive ulovligt at sælge kopier af designer-møbler, indtil der er gået 70 år efter designerens død. Af hensyn til de virksomheder, der udnytter reglen, blev der fastsat en overgangsperiode indtil april 2020.

Mange indehavere af designklassikere åndede lettet op ved udsigten til, at deres rettigheder i hvert fald i 2020 ville være bedre beskyttet mod billige kopier fra Stor-britannien. Desværre ser det ud til, at de har glædet sig for tidligt. Den 23. juli 2015 har den britiske regering nemlig annulleret beslutningen om at ophæve reglen om den 25-årige beskyttelse. Lovgivningsprocessen skal nu genoptages med nye undersøgelser, høring og over-gangsregler.

Før eller siden bliver der forhåbentlig sat en stopper for den lempelige beskyttelse i Storbritannien. Indtil videre må de, der har rettighederne til de danske design-klassikere, væbne sig med tålmodighed. Det er altså stadig lovligt at sælge billige kopier af ikoniske danske designermøbler i Storbritannien, så længe de ikke bliver solgt som ægte.
0

Nyheder
Spørgsmålet er besvaret af Sø- og Handelsretten i en ny dom, der betyder, at både ”taxi” og ”taxa” kan bruges som beskrivende betegnelser for en taxi eller hyrevogn.

Sammenslutningen TAXA 4×35 havde ellers gjort gældende, at den havde eneret til ordet “taxa”. Sø- og Handelsretten mente imidlertid ikke, at TAXA 4×35 havde opnået varemærkeret til ordet ”taxa” ved indarbejdelse eller ved registrering af TAXA 4×35’s figurlige varemærker. Retten mente heller ikke, at TAXA 4×35 havde eneret til ordet “taxa” efter markedsføringsloven. TAXA 4×35 kunne derfor ikke forbyde modparten, Click A Taxi ApS, at bruge ordet ”taxi”.

Derimod kom retten frem til, at påstanden “Københavns største Taxaselskab”, som Click A Taxi ApS havde brugt i en Google-annonce var forkert og vildledende og havde forårsaget en sådan markedsforstyrrelse, Click A Taxi ApS blev dømt til at betale TAXA 4×35 et vederlag på 15.000 kr., selv om retten kom frem til, at TAXA 4×35 ikke havde lidt noget tab, der kunne kræves erstattet.

Indarbejdelse betyder, at en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art kan blive til et kendetegn for en bestemt virksomheds vare eller tjenesteydelse. Der stilles strenge krav til beviset for, at et ord har ændret betydning på denne måde, og at ordet i markedet ikke længere overvejende opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn for en vare eller tjenesteydelse fra den pågældende virksomhed. I denne sag var de strenge krav ikke opfyldt.
0

Nyheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har iværksat et nyt tiltag for virksomhederne. På den offentlige forbruger-portal er der kommet nyttig information om forbruger-beskyttelse set med virksomhedernes briller.
Se http://www.forbrug.dk/Menu/Virksomheder.

Her kan man finde svar på de spørgsmål, der jævnligt dukker op, fx
  • hvornår en kunde har krav på at få sine penge tilbage,
  • hvor mange forsøg en butik har til at reparere et defekt produkt,
  • hvad udtrykket garanti dækker over
– og meget mere.

Der er endda en lille tegnefilm:
https://www.youtube.com/watch?v=OxnvP1RJw90&feature=youtu.be
(udgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Formålet med det nye tiltag er, at både virksomhederne og forbrugerne skal kende de regler, der gælder. Derved skulle antallet af konflikter og klagesager mellem for-brugere og virksomheder gerne kunne reduceres. Styrelsen har tidligere foretaget en undersøgelse af, hvor godt de erhvervsdrivende kendte reglerne om forbruger-beskyttelse, og det viste sig, at mange ikke kendte reglerne godt nok.
0