Your address will show here +12 34 56 78
Nyheder
De nye standardbetingelser for entrepriser nærmer sig sin endelige udformning. AB-udvalgets arbejde var i høring frem til den 12. marts 2018, men det nye AB-system forventes først at blive endeligt offentliggjort den 21. juni 2018.

Det kan allerede nu med en vis sikkerhed konstateres, at der ikke vil ske væsentlige ændringer i aftalegrundelaget.

På nuværende tidspunkt består AB-systemet af tre frivillige sæt af standardaftaler AB 92, ABR 89 og ABT 93. De to førstnævnte bliver erstattet af AB 18 som angår almindelige entrepriser og ABR 18 som angår rådgivning og bistand i forbindelse med entrepriser.

Som det ser ud nu, vil der først og fremmest med de nye standardbetingelser ske en forhøjelse af antallet af paragraffer, idet flere lange paragraffer fra det nuværende AB-system bliver opdelt. Derudover har AB-udvalget sprogligt moderniseret det bestående AB-systemet, blandt andet ved at fjerne noget af den uklare sprogbrug og gøre teksten mere velformuleret.

Men for så vidt angår selve den entrepriseretlige retstilling vil denne ikke blive væsentlig ændret, da både AB 92 og det nye AB-system i høj grad bygger på almindeligt anerkendte obligationsretlige principper.

De fleste materielle ændringer i de nye standardbetingelser er desuden indarbejdning af af voldgiftspraksis, fastpriscirkulæret og kvalitetsbekendtgørelsen.

Det vil sige, at der ikke kommer til at foreligge mange markante ændringer med det nye AB-system, og juridiske praktikere kan hurtigt omstille sig. For brugerne – bygherrer, byggerådgivere og entreprenører – vil de nye standardbetingelser betyde en strømlining af reglerne.
0

Nyheder
Med den nye markedsføringslov samt erkendelsen af, at markedsføring i stigende grad flytter til sociale medier, har Forbrugerombudsmanden lavet en spamvejledning som kan findes her . Vurdering af om din kommunikation på sociale medier er spam afhænger først og fremmest af, om den kan sidestilles med elektronisk post i lovens forstand. Et par af de vigtigste konklusioner der kan drages nu er blandt andet at notifikationer som er sendt direkte til modtagere og som derfor markeres hos modtageren er elektronisk post, det samme er opslag direkte på en brugers “væg”, mens opslag der dukker op i en bruges newsfeed ikke er elektronisk post. Grænserne er hårfine, så pas på med markedsføringen derude.
0