Menu
×

Bindende forhåndsbesked

Bindende forhåndsbesked

Aumento råder over et af landets største erfaringsgrundlag indenfor dansk og international beskatning, herunder indirekte skatter i form af moms og afgifter. Vi rådgiver såvel selskaber, enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner på absolut specialistniveau. Vi bistår meget gerne allerede ved etablering af virksomheder, omdannelse af selskaber, spaltning, fusion, tilførsel af aktiver, aktieombytning og ophør, ligesom vi bistår i forbindelse med generationsskifte samt til- og fraflytningsbeskatning. Vi bistår endvidere ved indhentelse af bindende svar hos ligningsmyndighederne, forhandling med ligningsmyndighederne samt ved klage til skatteankenævn, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten og vi repræsenterer skatteyderne ved de ordinære domstole, herunder Højesteret og EU-domstolen.

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk