Nyheder

Crowdfunding som finansiering

Crowdfunding er ikke længere et nyt begreb inden for iværksætter-finansiering, tværtimod, er der de seneste år set et stort boom inden for brugen af metoden. Men derfor kan det stadig skabe tvivlsspørgsmål, og der er nogle ting, som det er vigtigt at have for øje og have styr på, inden man kaster sig ud i det. Begrebet dækker over en alternativ måde at skaffe sig kapital på, oftest via digitale platforme til formålet, når man for eksempel har behov for finansiel støtte til udvikling af nye produkter eller projekter. Man kan skaffe sig investorer inden for forskellige kategorier af crowdfunding, som vil blive præsenteret her og dybere gennemgået næste gang. Derudover kan investorerne både skaffes nationalt og internationalt.

FØR DU BEGYNDER
Fordi begrebet crowdfunding stadig er forholdsvis nyt, om end det er velkendt, findes der ikke specifik lovgivning på området, men der er stadig juridiske aspekter inden for andre relevante love, som det er en god idé at have styr på, inden man begynder. Som noget af det første, er det vigtigt at have styr på sine egne virksomhedsrettigheder: herunder varemærkeret, ophavsret og patent på fx design, så man sikrer sig, at ens idé ikke bliver kopieret, når den ligges ud i en crowdfundingkampagne, eller vice versa, at man ikke bliver anklaget for at have kopieret andres. Afhængig af hvilken type af crowdfunding, der vælges, kan det også være relevant at skulle anmelde det til indsamlingsnævnet, ligesom det ved nogen typer er væsentligt at have for øje, at den kapital man modtager, er skattepligtig. Det er altså ligeledes faktorer, man skal have med i sine overvejelser. Derudover skal markedsføringslovens regler overholdes i forhold til blandt andet kommunikationsformen.

HVORDAN KAN DET GØRES
Har man besluttet sig for at crowdfunding er vejen frem for ens virksomhed, er der herunder forskellige måder, hvorpå man kan rejse kapitalen til sit kommende projekt eller produkt. Der findes crowdfunding baseret på lån, aktier i virksomheden/produktet, donationer eller reward. Afhængig af hvilket produkt eller projekt, der er tale om, vil investorerne med sandsynlighed selv være med til at vælge, hvilken type, der vil blive taget i brug.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.