Menu
×

AUMENTO ADVOKATFIRMAS DATABESKYTTELSESPOLITIK

Denne databeskyttelsespolitik er gældende for samtlige selvstændige advokatfirmaer (partnere) hos Aumento Advokatfirma.

 

  1. INDLEDNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA HOS AUMENTO ADVOKATFIRMA

 

2.1.       Behandling af persondata som en del af vores juridiske rådgivning

 

2.1.1     Hos Aumento Advokatfirma behandler vi persondata om dig som en uundgåelig del af den rådgivning, som vi yder dig, og i vores løbende kontakt med dig.

 

2.2.       Typer af personoplysninger

 

2.2.1     I forbindelse med udøvelse af juridisk rådgivning behandler vi persondata om dig,

som blandt andet omfatter:

 

 

2.2.2.    I nogle tilfælde behandler vi særlige persondata (personfølsomme data) om dig, der omfatter:

 

 

2.3.       Formålet med behandlingen af persondata, samt det juridiske grundlag herfor

 

2.3.1.    Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke og legitime formål, for eksempel:

 

 

2.3.2.    Når vi indhenter oplysningerne hos dig, eller hos tredjepart vil du blive oplyst om, at vi indhenter oplysningerne, og til hvilke konkrete formål.

 

2.3.3.    Hvis vi senere har brug for at benytte oplysningerne til et andet formål end det oplyste, vil vi kontakte dig, og indhente dit samtykke hertil.

 

2.3.4.    Vores hjemmel (retsgrundlag) for at behandle dine persondata vil typisk være:

 

2.3.4.1. For almindelige persondata:

 

 

2.3.4.2. For særlige (personfølsomme) persondata:

 

 

2.3.5.    I forbindelse med indhentelsen af dine persondata vil du blive oplyst om, hvilke (n) hjemmel, der ligger til grund for behandlingen.

 

2.4.       Omfanget af data

 

2.4.1.    Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt at minimere mængden af persondata i forhold til formålet med behandlingen. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper vi bruger, kan bruges anonym eller pseudonymiseret form. Det er muligt hvis det ikke påvirker vores forpligtelser over for offentlige myndigheder eller vores daglige drift negativt.

 

2.4.2.    Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål. Derudover kan det ved lov besluttes, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare i forhold til at drive advokatfirma. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

 

2.5.       Kontrol

 

2.5.1.    Vi kontrollere løbende, at dine persondata ikke er forkerte eller vildledende i det omfang det er muligt. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan kontakte den enkelte advokat, du har indgået aftale med, for underretning om ændringer.

 

  1. SIKKERHED

 

3.1.       For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer.

 

 

  1. VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

 

4.1.       Som en del af vores advokatbistand er vi til tider forpligtede til at videregive  persondata til tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med behandlingen af en retssag, konkursbehandling, bobehandling, stiftelse af et selskab og i mange andre sammenhænge.

 

 

 

 

  1. KLIENTERS RETTIGHEDER

 

5.1.       Indsigtsret

 

5.1.1.    Du kan på anmodning få indsigt i hvilke persondata og kategori af persondata vi behandler om dig og hvad formålet med behandlingen er, hvis du ikke allerede er oplyst herom. Du kan også få indsigt i, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der i øvrigt har adgang til dine persondata.

 

5.2.       Indsigelsesret

 

 

 

 

 

 

5.3.       Ret til berigtigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk