Nyheder

Det nye iværksætterselskab (IVS)

Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab. Selskabet svarer til et anpartsselskab, men opbygger kapital gennem selskabet drift.

Iværksætterselskaber adskiller sig dog på et væsentligt punkt fra anpartsselskabet, idet det kun kommer til at koste én krone at stifte selskabet.

Iværksætteren er imidlertid efterfølgende forpligtiget til at opbygge selskabets kapital i en reserve med mindst 25% af selskabets overskud, indtil selskabets kapital og reserve sammenlagt udgør 50.000 kr. Først herefter kan selskabet udbetale udbytte.

Når selskabets kapital og reserve sammenlagt udgør 50.000 kr., er det muligt at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

Reglerne for iværksætterselskabet svarer, bortset fra kravet til indskudskapital, til reglerne for anpartsselskabet. Kravene i årsregnskabsloven for anpartsselskaber finder derfor også anvendelse på iværksætterselskabet.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.