Nyheder

Det offentlige ejerregister er i luften!

I går var sidste frist for at registrere ejerskab til alle eksisterende A/S og ApS m.fl. i Det Offentlige Ejerregister. Alle ejere – personer og selskaber – med over 5 % af kapitalen i et selskab skal nu være registreret i Det Offentlige Ejerregister. Registeret erstatter ikke selskabets ejerbog, men er et offentligt tilgængeligt register som selskabsejere har pligt til løbende at holde opdateret seneste 14 dage efter en ændring i ejerskabsforholdene. Hvis ikke registrering er sket allerede eller fremadrettet ikke sker som forudsat ved ændringer fremgår det af loven, at forsømmelsen kan straffes med bøde. Uanset om dette måtte vise sig at blive håndhævet eller andre og mindre indgribende sanktioner finder anvendelse, herunder eksempelvis pligt til at anføre det som forhold i selskabets årsrapport, så er der ingen vej udenom den lovpligtige registrering. Registreringen i Det Offentlige Ejerregister kan ske via dette link til www.virk.dk. Vi kan naturligvis også bistå med registrering.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.