Nyheder

Elektroniske lånedokumenter

Østre Landsret har ved kendelse ag 6. september 2013 slået fast, at låneaftaler der er underskrevet elektronisk ikke kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. En låneaftale der misligholdes og udelukkende er underskrevet elektronisk, kan således ikke danne grundlag for umiddelbar inddrivelse ved fogedretten, men må anlægges som en civil retssag.

I fald man som långiver ønsker, at en låneaftale skal kunne anvendes som fundament for tvangsfuldbyrdelse skal man derfor sikre sig låntagers fysiske underskrift på lånedokumentet. Kendelsen angår ikke en låneaftales gyldighed eller hvorvidt skyldner hæfter for lånebeløbet, men udelukkende tvangsfuldbyrdelsen af aftalen.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.