Your address will show here +12 34 56 78

UPDATES

Updates with the most recent information and recommendations on subjects and problem of current interest.
We wish to share with and supply legal and other relevant high quality information to our clients.

Lise Aagaard
[:da]Aumento Advokatfirma, søger en dygtig studerende med interesse for skatteret, generel erhvervs- og selskabsret samt arbejdsret. Du vil blive en del af et professionelt, uformelt og socialt advokatkontor placeret centralt i København. Om Aumento Aumento Advokatfirma er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, en uformel omgangstone, humor og gensidig respekt.
Torben Mauritzen
[:da]I  INTRODUCTION TO THE LEGAL FRAMEWORK i  Basis and scope of Danish real estate lawLike Danish law in general, Danish real estate law is based on legislation rather than case law. Regulation is comprehensive, covering surveying and registration of real estate; the registration and protection of rights in real estate;
Ea Meyer Plaugmann
[:da]I TORSDAGS BEKENDTGJORDE STATSMINISTEREN, AT DANMARK FORELØBIGT I 2 UGER KUN OPRETHOLDER NØDVENDIGE FUNKTIONER, MENS ALLE ØVRIGE OFFENTLIGT ANSATTE SENDES HJEM. DE PRIVATE ARBEJDSGIVERE OPFORDRES TIL AT GØRE DET SAMME. I GÅR AFTES BLEV DER OFFENTLIGGJORT YDERLIGERE STRAMNINGER MED VIRKNING FRA I DAG. HVORDAN SKAL DEN PRIVATE ENTREPRENØR ELLER BYGHERRE
Anja Linde
[:da]Hvilke virksomheder er omfattet? • Private virksomheder, der: står overfor at afskedige min. 30 % af sine medarbejdereELLERstår overfor at afskedige mere end 50 medarbejdereHvad består kompensationen af? • For timelønnede medarbejdere kan virksomheden få dækket 90 % af lønudgiften fra staten.     (Dog maksimalt kr. 26.000.00). • For månedslønnede medarbejdere
Torben Mauritzen
[:en]Aumento Law Firm has assisted Corestate Capital Group in its acquisition of a project for hotel apartments in Enghave Brygge South, central Copenhagen – the first investment made by Corestate in Scandinavia. The work performed by Aumento comprises legal due diligence of the project and all contractual works.The project is
Anja Linde
[:da]Hvordan får man den nye ferielov implementeret i praksis i sin virksomhed, og er der i øvrigt ikke også noget med, at den allerede har fået betydning fra 1. september i år (2019)? Som virksomhedsejer/ledelse bør man allerede nu gøre sig overvejelser om, hvilken betydning loven får for virksomheden. Loven
Trine Overby Laursen
[:da]De nye AB-regler kræver i højere grad, at bygherren påtager sig en aktiv rolle i samarbejdet med entreprenøren end hidtil. AB Matrix er et nyt redskab til bygherrerne, der fungerer som en let tilgængelig oversigt over hvilke bestemmelser, der medfører en skærpet samarbejdsforpligtelse for bygherren, som har direkte indflydelse på
Henrik Hjortsholm
[:da]Har du styr på de nye AB-vilkår og hvad de kan komme til at betyde for dig? De nye AB-vilkår pålægger byggeriets parter yderligere forpligtelser, og der er især overraskelser i vente for tekniske rådgivere og den professionelle bygherre. ”Pris- og tid cirkulæret” fra 1991 er desuden blevet ophævet, og
Peter Broen
[:da]De nye standardbetingelser for entrepriser nærmer sig sin endelige udformning. AB-udvalgets arbejde var i høring frem til den 12. marts 2018, men det nye AB-system forventes først at blive endeligt offentliggjort den 21. juni 2018.Det kan allerede nu med en vis sikkerhed konstateres, at der ikke vil ske væsentlige ændringer
Peter Broen
[:da]Med den nye markedsføringslov samt erkendelsen af, at markedsføring i stigende grad flytter til sociale medier, har Forbrugerombudsmanden lavet en spamvejledning som kan findes her . Vurdering af om din kommunikation på sociale medier er spam afhænger først og fremmest af, om den kan sidestilles med elektronisk post i lovens
Jette Hassing Ronøe
[:da]Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen. Hovedprincipperne i den nye ferielovDen afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor – stort set –
Kim Egegaard
[:da]Indlægget er udgivet af advokat Kim Egegaard og stud.jur. Catrine Louise BruhnInden for ganske få dage er vi blevet spurgt til råds af to klienter, som begge er blevet mødt med betalingskrav fra fotografer, som hævder, at klienterne har misbrugt fotografernes værker, ved at gengive disse på sociale medier og
Peter Fredslund
[:da]Fra Erhvervsstyrelsen:Ejerforholdene for de danske selskaber skal nu registreres i et online ejerregister. Det betyder, at alle eksisterende og nye A/S, ApS, IVS og P/S er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret, hvis nogle af disse ejer fem pct. eller mere af selskabet. Registrering bør ske snarest og
Lisbet Andersen
[:da]Svaret er: 100.000 kr.Det har Sø- og Handelsretten afgjort den 24. august 2017 i en sag mellem Divisionsforeningen og Danske Spil. Tilbage i 2013 fastslog retten, at “Superliga” er Divisionsforeningens varemærke. Andre må derfor ikke bruge varemærket uden tilladelse, og det havde Danske Spil gjort ved at udbyde managerspil med
Kim Egegaard
[:da]Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din virksomhed til at overholde Persondataforordningen, er det på høje tid. Du bør tænke over, om du kan svare fornuftigt på Datatilsynets 12 spørgsmål: Har I kendskab til den nye databeskyttelsesforordning ?Hvilke personoplysninger behandler I ?Hvilken information giver I de
Peter Fredslund
[:da]nden d. 1 december 2017, skal du have registreret alle reelle ejere af din virksomhed. Det nye register blev oprettet d. 23 maj i år af Erhvervsstyrelsen, og virksomhederne har nu fået frist til indtil sidst på året til at få styr på det.Registreringen gælder stort set alle virksomheder undtagen