Nyheder

Er forældrekøb af bolig en ide?

Efter optagelsen på drømmestudiet leder mange unge studerende nu efter bolig. Dette kan være en uoverskuelig udfordring med den store efterspørgsel på lejeboliger og kollegieværelser, især oveni alt det andet, der også skal tages stilling til. Derfor vælger flere forældre at hjælpe til med et forældrekøb. Et forældrekøb foregår ligesom ethvert andet boligkøb, dog er det vigtigt at sikre sig at udlejning af boligen er tilladt. De løbende udgifter på boligen, f.eks. fællesudgifter og ejendomsskat, kan som udgangspunkt fratrækkes i lejeindtægten. Der kan vælges mellem privatskatteordning, kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning. Hvilken der er mest fordelagtig afgøres af forældrenes økonomi, og her kan det være en god idé at søge råd hos en revisor. Der skal derudover laves et årligt regnskab over udgifter og indtægter på boligen.

UDLEJNING TIL MARKEDSPRIS
Udlejningen foregår ligeledes efter almindelige regler. Det vil sige, at selvom man som forældre gerne vil hjælpe sit barn økonomisk, ved f.eks. at sætte lejen lavere, giver dette bagslag i sidste ende. Der eksisterer nemlig klare regler for fastsættelse af husleje, og denne skal stemme overens med markedslejen. Markedslejen kan findes ved hjælp af huslejenævnet eller ved at høre en ejendomsmægler om, hvad priserne i et givent område ligger på. Sætter man huslejen til under markedslejen, ender man med at blive beskattet af differencen på de to. BOLIGSTØTTE
Der findes dog et andet alternativ til økonomisk hjælp til barnet, som selv kan søge boligstøtte efter de almindelige regler, så længe en lejekontrakt forelægges, uden at det influerer på den unges SU. Regler og yderligere søgekrav omkring boligstøtte kan findes på borger.dk eller ved kontakt med kommunen.

EFTERFØLGENDE SALG
Boligen kan senere hen sælges til barnet til en pris som lovlig må fastsættes 15% under ejendomsværdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering. Få meget mere viden om de juridiske aspekter ved forældrekøb, herunder købsaftale, lejekontrakt, skatteforhold etc. ved at kontakte Aumento Advokatfirma

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.