Menu
×

Forældremyndighed, samvær og bopæl

Forældremyndighed, samvær og bopæl

Såfremt der er børn involveret i det ægteskab/forhold som skal opløses er der også på dette område stor erfaring i at rådgive om, hvorledes en sag om fordeling af børns tid mellem de to forældre bliver behandlet i statsforvaltningen, samt evt. deltage i møderne i statsforvaltningen. Som følge af den store erfaring vil en klient kunne få et kvalificeret bud på, hvilke forventninger klienten kan have til omfanget af tid sammen med barnet/børnene samt evt. udfærdigelse af aftaler om samvær.

Endvidere rådgives der i sager vedrørende børns bopæl/forældremyndighed efter forældrenes skilsmisse/opløste forhold. Også her lægges der stor vægt på at forsøge at finde en mindelig løsning, således at forældreskabet kan fortsætte bedst muligt, også selv om ægteskabet/samlivet ikke fortsætter. Fordi der er så stor erfaring med heraf følgende kendskab til hvilken retspraksis samt praksis i statsforvaltningen, som har udviklet sig vedrørende børns samvær, bopæl og forældremyndighed, vil en forventningsafstemning hos klienten kunne hjælpe til, at undgå en konflikt som alligevel vurderes til ikke at føre til det ønskede resultat. Skulle der ikke kunne findes en løsning i mindelighed, er der stor erfaring i føre sagen ved domstolene.

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk