Menu
×

Har du styr på din pension ved skilsmisse?

Mange gifte par er enige om at dit er mit og mit er dit.

Derfor er mange gift i tiltro til at dette betyder ligedeling af alle formuegoder. Men i virkeligheden bliver pensionsopsparinger ikke delt ved skilsmisse – faktisk tror 54 % af alle gifte danskere fejlagtigt, at opsparet pension deles ved skilsmisse. Hver ægtefælles tager sin egen pensionsopsparing med sig ud af ægteskabet.

JA I KIRKEN ER IKKE NOK!

Ikke alt i ægteskabet er lige selvom parterne er enige om at deles om alt. Det kræver faktisk en ægtepagt – en selvstændig aftale mellem ægtefællerne – at opnå ligedeling af den samlede formue inklusive pensionsopsparingerne.

En ægtepagt om deling af pensioner er et kortfattet dokumentet, hvor ægtefællerne konkret aftaler at dele de opsparede pensioner i tilfælde af skilsmisse. Det er så at sige en bekræftelse af, at de deles om alt og en aftale som sikrer den stilling som mange fejlagtigt tror er gældende i ægteskabet.

OPRET EN ÆGTEPAGT

Hvis ægtefæller ønsker at dele pensionsopsparingerne ved skilsmisse, skal der derfor oprettes en ægtepagt. Det kan gøres nemt og uden de store omkostning med hjælp fra en advokat.

No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2940 5000
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   jbl@aumento.dk
Uddannelse

Advokat, 2006
Advokatfuldmægtig, 2003
Cand.jur. Københavns Universitet, 2003

Tidligere karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2008-
Advokat hos Plesner Advokatfirma, 2003-2008
Advokat hos IBM Danmark (udstationering), 2006-2007

Medlemsskaber

Medlem af FICOFOMA
Medlem af Dansk Forening for Selskabsret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Medlem af bestyrelsen (formand), Neptun Transport A/S
Medlem af bestyrelsen, Core & Company P/S
Medlem af bestyrelsen, Blueprint Learning ApS
Medlem af bestyrelsen (formand), Solrød Strands Grundejerforening
Secretary General, Nordic Assistance Association

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 39197545 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Pengeinstitut : Sydbank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk