Nyheder

Hedder det taxi eller taxa?

Spørgsmålet er besvaret af Sø- og Handelsretten i en ny dom, der betyder, at både ”taxi” og ”taxa” kan bruges som beskrivende betegnelser for en taxi eller hyrevogn.

Sammenslutningen TAXA 4×35 havde ellers gjort gældende, at den havde eneret til ordet “taxa”. Sø- og Handelsretten mente imidlertid ikke, at TAXA 4×35 havde opnået varemærkeret til ordet ”taxa” ved indarbejdelse eller ved registrering af TAXA 4×35’s figurlige varemærker. Retten mente heller ikke, at TAXA 4×35 havde eneret til ordet “taxa” efter markedsføringsloven. TAXA 4×35 kunne derfor ikke forbyde modparten, Click A Taxi ApS, at bruge ordet ”taxi”.

Derimod kom retten frem til, at påstanden “Københavns største Taxaselskab”, som Click A Taxi ApS havde brugt i en Google-annonce var forkert og vildledende og havde forårsaget en sådan markedsforstyrrelse, Click A Taxi ApS blev dømt til at betale TAXA 4×35 et vederlag på 15.000 kr., selv om retten kom frem til, at TAXA 4×35 ikke havde lidt noget tab, der kunne kræves erstattet.

Indarbejdelse betyder, at en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art kan blive til et kendetegn for en bestemt virksomheds vare eller tjenesteydelse. Der stilles strenge krav til beviset for, at et ord har ændret betydning på denne måde, og at ordet i markedet ikke længere overvejende opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn for en vare eller tjenesteydelse fra den pågældende virksomhed. I denne sag var de strenge krav ikke opfyldt.

Author


Lisbet Andersen

Lisbet Andersen arbejder med immaterialret og markedsføringsret - især branding og alle aspekter af varemærkeret.