Menu
×

Hedder det taxi eller taxa?

Spørgsmålet er besvaret af Sø- og Handelsretten i en ny dom, der betyder, at både ”taxi” og ”taxa” kan bruges som beskrivende betegnelser for en taxi eller hyrevogn.

Sammenslutningen TAXA 4×35 havde ellers gjort gældende, at den havde eneret til ordet “taxa”. Sø- og Handelsretten mente imidlertid ikke, at TAXA 4×35 havde opnået varemærkeret til ordet ”taxa” ved indarbejdelse eller ved registrering af TAXA 4×35’s figurlige varemærker. Retten mente heller ikke, at TAXA 4×35 havde eneret til ordet “taxa” efter markedsføringsloven. TAXA 4×35 kunne derfor ikke forbyde modparten, Click A Taxi ApS, at bruge ordet ”taxi”.

Derimod kom retten frem til, at påstanden “Københavns største Taxaselskab”, som Click A Taxi ApS havde brugt i en Google-annonce var forkert og vildledende og havde forårsaget en sådan markedsforstyrrelse, Click A Taxi ApS blev dømt til at betale TAXA 4×35 et vederlag på 15.000 kr., selv om retten kom frem til, at TAXA 4×35 ikke havde lidt noget tab, der kunne kræves erstattet.

Indarbejdelse betyder, at en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art kan blive til et kendetegn for en bestemt virksomheds vare eller tjenesteydelse. Der stilles strenge krav til beviset for, at et ord har ændret betydning på denne måde, og at ordet i markedet ikke længere overvejende opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn for en vare eller tjenesteydelse fra den pågældende virksomhed. I denne sag var de strenge krav ikke opfyldt.

No Practice have Found!
Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 4270 9005
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   lan@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Højesteret 2012
Advokat 1997
Cand. Jur. 1994
HD (International Business) 1990

Tidligere karriere

Head of Trademarks, Bech-Bruun 2007-2014
Advokat, Bech-Bruun 1998-2007
Advokat, Sandel Trademarks 1993-1998
Reklamekoordinator, Novozymes A/S 1992-1993
Marketingchef, Gerstenbergs 1986-1992

Medlemsskaber

INTA – International Trademark Association
ECTA – European Communities Trade Mark Association
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Medlem af Klagenævnet for Domænenavne Mentor for startup-virksomheder, CSE-Copenhagen School of Entrepreneurship ved CBS-Handelshøjskolen

Sprog

Engelsk
Tysk
Skandinavisk

Formalia

CVR : 35945601

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Nordea


Forretningsbetingelser
[R_show_posts]
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: