Nyheder

Højesteret: Ferielovens udgangspunkt vedr. varsling af ferie kan fraviges ved aftale i forbindelse med indgåelse af ansættelseskontrakt.

Det fremgår af ferieloven, at hovedferien som udgangspunkt skal varsles senest 3 måneder, før hovedferien skal afholdes, og at en opsagt medarbejder derfor ikke kan holde hovedferien, hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder eller derunder.

Højesteret har nu taget stilling til om en arbejdsgiver og medarbejder allerede ved ansættelsesaftalens indgåelse kan aftale, at arbejdsgiveren kan varsle afholdelse af hovedferien i opsigelsesperioden med kun 1 måneds varsel. Det vil sige kan parterne indgå en aftale, der betyder, at medarbejderen giver afkald på en rettighed, der ikke er aktuel? Det mente HK ikke i den aktuelle sag, hvorfor sagen i første omgang blev rejst.

Sagen omhandlede en medarbejders ret til feriegodtgørelse i forbindelse med, at hun blev opsagt fra en stilling som indkøbsassistent hos arbejdsgiveren. Sagens centrale spørgsmål var, om parterne allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse gyldigt kunne aftale en fravigelse af ferielovens varslingsregler vedrørende afholdelse af hovedferie i opsigelsesperioden.

Højesteret udtalte, at en sådan fravigelse gyldigt kunne aftales allerede ved indgåelsen af ansættelseskontrakten. Dette er endnu et forhold man som arbejdsgiver bør være opmærksom på, når man indgår ansættelseskontrakter.

Dette udgangspunkt kan trods alt af gøre en eventuel afskedigelsesproces væsentligt billigere end, hvis man som arbejdsgiver er underlagt ferielovens varslingsregler.

Author


Anja Linde

Anja har specialiseret sig i rådgivning af virksomheder vedrørende ansættelsesretlige forhold, med særlig vægt på rådgivning vedrørende ansættelse, og afskedigelse af funktionærer og direktører.