Menu
×

Husk at tinglyse håndpanterettigheder i ejerpantebreve inden den 8. September 2014

Har man et ejerpantebrev i fast ejendom i håndpant til sikkerhed for et underliggende skyldforhold, bør man sørge for at få sin håndpanteret konverteret digitalt inden den 8. september 2014. Efter fristens udløb er ejerpantebrevet fortsat gyldig, men håndpanteretten vil ikke længere være beskyttet mod nye aftaler om ejerpantebrevet, indbrudspant eller retsforfølgning.

Eksempelvis kan nye underpantshavere tinglyse deres rettigheder og således få bedre retsstilling over utinglyste rettigheder.

Tinglysning af underpant på et ejerpantebrev er afgiftsfri.

Konvertering af et ejerpantebrev til et digitalt pantebrev er også uden afgift, hvis det sker inden fristens udløb den 8. september 2014.

Share This StoryShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 6166 0833
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   sbm@aumento.dk
Uddannelse

Advokat 2010
Cand. Jur., Aarhus Universitet 2007
Ha. Jur., Aalborg Universitet 2003

Tidligere karriere

Advokat, Partner, Aumento 2012-
Advokat, Rebernik & Scheel 2010-2012
Advokat, Drachmann Advokater 2010-2010
Advokatfuldmægtig, Drachmann Advokater 2009-2010
Advokatfuldmægtig, Brandt-Madsen Advokatfirma 2007-2009

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Dansk Selskab for Byggeret
Danish Society for Construction and Consulting Law
JUC Netværk i Fast Ejendom
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Redaktør for følgende:
Nyhedsportalen for andelsboligforeninger Nyhedsportalen for ejerforeninger Nyhedsportalen om boliglejemål

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 34273731

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Jyske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: