Menu
×

Hvordan ændrer AB 18 den entrepriseretlige retsstilling?

De nye standardbetingelser for entrepriser nærmer sig sin endelige udformning. AB-udvalgets arbejde var i høring frem til den 12. marts 2018, men det nye AB-system forventes først at blive endeligt offentliggjort den 21. juni 2018.

 

Det kan allerede nu med en vis sikkerhed konstateres, at der ikke vil ske væsentlige ændringer i aftalegrundelaget.

 

På nuværende tidspunkt består AB-systemet af tre frivillige sæt af standardaftaler AB 92, ABR 89 og ABT 93. De to førstnævnte bliver erstattet af AB 18 som angår almindelige entrepriser og ABR 18 som angår rådgivning og bistand i forbindelse med entrepriser.

 

Som det ser ud nu, vil der først og fremmest med de nye standardbetingelser ske en forhøjelse af antallet af paragraffer, idet flere lange paragraffer fra det nuværende AB-system bliver opdelt. Derudover har AB-udvalget sprogligt moderniseret det bestående AB-systemet, blandt andet ved at fjerne noget af den uklare sprogbrug og gøre teksten mere velformuleret.

 

Men for så vidt angår selve den entrepriseretlige retstilling vil denne ikke blive væsentlig ændret, da både AB 92 og det nye AB-system i høj grad bygger på almindeligt anerkendte obligationsretlige principper.

 

De fleste materielle ændringer i de nye standardbetingelser er desuden indarbejdning af af voldgiftspraksis, fastpriscirkulæret og kvalitetsbekendtgørelsen.

 

Det vil sige, at der ikke kommer til at foreligge mange markante ændringer med det nye AB-system, og juridiske praktikere kan hurtigt omstille sig.

 

For brugerne – bygherrer, byggerådgivere og entreprenører – vil de nye standardbetingelser betyde en strømlining af reglerne.

Advokat (L), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2628 1454
  Email   pb@aumento.dk
Uddannelse

Cand. Jur. Københavns Universitet 2005

Tidligere karriere

Advokat hos Bach Advokater 2015-2017
Advokat hos Storm Broen Advokatfirma 2013-2015
Advokat hos Njord Advokatfirma 2011-2013
Advokatfuldmægtig hos Nordia Advokatfirma 2009-2011

Medlemsskaber

Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Medlem af Danske Ejendomsadvokater

Tillidshverv

Bestyrelsesformand i Mølleåværket A/S

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 35497986 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Pengeinstitut : Jyske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk