Menu
×

Profile Public

Om Brit Elling

Brit Elling beskæftiger sig med alle dele af familieretten, hvilket dækker over følgende sagstyper:

Separation, skilsmisse og bodeling
Økonomiske opgør mellem ugifte samlevende
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Tvangsanbringelser og børnebortførelser
Formueaftaler i ægteskabet herunder ægtepagter
Arv herunder testamenter
International familieret indenfor samme områder

Brit har specialiseret sig i familieretten siden hun blev advokat i 2001. Hun har derfor over 15 års erfaring indenfor området. Endvidere har Brit stor proceserfaring, og hun har møderet for både landsret og Højesteret. Desuden er hun uddannet mediator. Brit indleder almindeligvis sager med et møde, hvor hun rådgiver grundigt om den jura, der gælder indenfor det sagsområde, der er tale om i den pågældende sag, og giver klienten et overblik over de muligheder, der findes i den situation, som klienten befinder sig i. Det er vigtigt at kende regler og rettigheder, før man foretager sig noget, og Brits formål er at strukturere og skabe overblik, og derved ruste klienten til selv at træffe de bedste beslutninger. Brit behandler sine sager individuelt, og hendes rådgivning handler ikke kun om jura, men også om de realiteter, der giver mening for hendes klienter. Brit foretrækker dialog og mindelige løsninger, da det oftest giver de bedste løsninger på den lange bane, men hvis det ikke er muligt med en mindelig løsning, går hun i retten for at opnå det bedst mulige resultat i sagen.

Brit Elling

Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2711 1909
  Email   be@aumento.dk
Uddannelse

Mediator, 2010
Advokat, 2001
Cand. Jur., Københavns Universitet, 1992.

Tidligere karriere

Advokatfirmaet Brit Elling 2014-2017
Advokat og partner, ACTIO advokater 2012-2014
Advokat, Lund Elmer Sandager 2002-2012

Medlemsskaber

Medlem af Danske famileadvokater
Medlem af det Danske Advokatsamfund

Sprog

Engelsk
Skandinavisk

Formalia

CVR : 34428891 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Danske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk