Menu
×

Profile Public

Om Bente Møll Pedersen

Bente Møll Pedersen har igennem mere end 20 år været specialiseret inden for dansk og international skatteret.

Bente arbejder med alle aspekter af skatte- og afgiftsretten for danske og internationale klienter, såvel personer som virksomheder.

Bente har gennem årene ført et stort antal skattesager for domstolene, herunder principielle sager for Højesteret vedrørende internationale skatteforhold, EU-domstolen, Landsskatteretten, Skatteankestyrelsen, skatte- og vurderingsankenævn samt ligningsmyndighederne.

Bente er forfatter til en række artikler om skatteretlige forhold til danske og udenlandske tidsskrifter, og har undervist i en række områder inden for skatteretten.

Bente Møll Pedersen

Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 5239 0325
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   bmp@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Højesteret, 1999
Advokat, 1992
Cand. Jur. Københavns Universitet, 1989
Harvard Law School's Program of Instruction for Lawyers, 1995

Tidligere karriere

Partner hos Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, 2002-2015
Partner hos Sandager Advokatfirma, 1997-2002
Advokat, Hjejle Gersted & Mogensen (nu Bruun og Hjejle), 1995-1997
Advokat, Kromann & Münter (nu Kromann Reumert), 1989-1995

Medlemsskaber

Medlem af Dansk Skattevidenskabelig Forening og IFA
Medlem af Danske Skatteadvokater
Medlem af Højesteretsskranken
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Jusistsministeriet

Tillidshverv

Beskikket som censor ved Københavns Universitet, 2014-2018
Advokatrådets medlem af Skatteministeriets Erhvervskontaktudvalg, 2010-
Medlem af Skatteministeriet Fristudvalg om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, 2003
Medlem af forretningsudvalget i Danske Skattevidenskabelig Forening (sekretær og kasserer), 1996
Medlem af Advokatrådets Skatteudvalg, 1995-
Ekstern lektor i skatteret, Københavns Universitet, 1992-1999
Manuduktør i Ejendomsret, Københavns Universitet, 1990-1992 MEDLEMSSKABER Medlem af Dansk Skattevidenskabelig Forening og IFA
Medlem af Danske Skatteadvokater
Medlem af Højesteretsskranken
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Jusistsministeriet

Sprog

Engelsk
Skandinavisk

Formalia

CVR : 36601078 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Danske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk