Menu
×

Profile Public

Om Pia L. Nielsen

Pia L. Nielsen er specialiseret indenfor miljøret i bred forstand – med særlig ekspertise indenfor spørgsmål såsom spildevandsforsyning, klimatilpasning, vandforsyning, el- og fjernvarme, ekspropriation, kemikalielovgivningen, jordforurening, affaldshåndtering, miljøansvar og virksomhedsgodkendelser. Pia L. Nielsen har derudover speciale i sager indenfor planlovgivningen, ledningsret og naturbeskyttelse i sit mangeårige virke som advokat og som jurist i Miljøministeriet. Pia L. Nielsen har omfattende erfaring med rådgivning af forsyninger og kommuner. Pia L. Nielsen har herudover særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om miljøforhold – såsom forsyning af ejendomme, ejendommenes forureningsforhold og affaldshåndtering både i forbindelse med nedrivning og renovering af bygninger. Pia L. Nielsen er på 6. år udpeget medlem af Rådet for Sektion for energi, miljø, råstoffer og infrastruktur i den internationale Advokatsammenslutning; IBA, hvor Pia L. Nielsen i tidligere beklædte næstformandsposten og formandsposten for organisationens Komite for Vandregulering i 4 år i alt. Udover at skrive artikler til fagblade og være en erfaren underviser og foredragsholder inden for sine specialer, så er Pia L. Nielsen også forfatter og faglig redaktør til bogen "Drift af renseanlæg - Miljøforståelse, myndighed og ledelse". Pia L. Nielsen arbejder endvidere som underviser, kursusleder og eksaminator på den særlige uddannelse for ledere af forsyningsvirksomhedernes renseanlæg. Et arbejde som Pia L. Nielsen har været engageret i siden 1998. Pia L. Nielsen rådgiver udviklere, kommuner og forsyningsvirksomheder. Det er Pia L. Nielsens erklæret mål at yde en så ligefrem og løsningsorienteret rådgivning som muligt i et forståeligt og brugbart format, der direkte kan anvendes af klienterne. For Pia handler rådgivningsopgaven i særlig grad om, at få sikret klienternes interesser og deres pengepung, men også at der drages nytte af de erfaringer, sager hos advokater ofte giver anledning til.

Pia L. Nielsen

Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 3152 2526
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   pln@aumento.dk
Uddannelse

Advokat, 2006
Advokatfuldmægtig, 2006-2008

Cand. jur, Københavns Universitet, 1992

Tidligere karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2018
Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018
Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017
Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011
Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006
Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Medlemsskaber

IBA
Medlem af advokatsamfundet
Spildevandsteknisk Forening
Vand I byer
Klikovand

Tillidshverv

Member of the Seeril Council, 2014-
Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013
Vicechair of the Water committee, IBA, 2009-2011
Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002.

Sprog

Skandinaviske sprog
Engelsk
Tysk

Formalia

CVR : 39151618

Insurance HDI Gerling, policy no. HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Nykredit Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk