Menu
×

Profile Public

Om Ea Meyer Plaugmann

Ea Meyer Plaugmann beskæftiger sig med rådgivning inden for alle juridiske aspekter inden for byggeri, entreprise og lejeret, herunder bl.a. entrepriseretlige tvister, udbud, kontraktforhandling samt bolig- og erhvervslejeret.

Ea er specialiseret inden for byggeriets retsforhold og har siden sin fuldmægtigperiode rådgivet private og offentlige bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører gennem hele byggeprocessen.

Ea yder herudover erhvervsretlig rådgivning inden for størstedelen af det formueretlige område.

Som led i sit virke yder Ea bistand i forbindelse med kontrakt- og forligsforhandlinger, sager hos myndighederne, samt rets-, voldgifts- og nævnssager.

Eas tilgangsvinkel til sagerne er at lytte sig til klientens behov og løse sagen så enkelt og ukompliceret som muligt.

Ea Meyer Plaugmann

Advokat
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 5364 3486
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   emp@aumento.dk
Uddannelse

Advokat, 2012
Cand.jur. Københavns Universitet, 2009

Tidligere karriere

Specialkonsulent, Københavns Universitet, 2015-2018
Jurist, Voldgiftsnævnet, 2014-2015
Advokat, Finansiel Stabilitet A/S, 2012-2014
Advokatfuldmægtig, MAQS Law Firm A/S, 2008-2011]

Medlemsskaber

Medlem af Danske Ejendomsadvokater
Medlem af Bygherreforeningen
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Medlem af Byens Netværk

Sprog

Engelsk
Svensk
Fransk

Formalia

CVR : 37413879

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Sydbank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk