Menu
×

Profile Public

Om Henrik Hjortsholm

Henrik Hjortsholm beskæftiger sig med rådgivning af danske og udenlandske klienter inden for fast ejendom og entreprise herunder bl.a. transaktioner af ejendomme og ejendomsselskaber, bolig- og erhvervslejeret, konvertering fra erhverv til beboelse, ejendomsudvikling og nyopførelse samt internationale kontrakter herunder særligt FIDIC kontrakter onshore og offshore.

Henrik yder herudover rådgivning om selskabsret, kontraktret samt erhvervsretlig og kommerciel rådgivning inden for størstedelen af det erhvervsretlige område.

Som led i sit virke yder Henrik bistand i forbindelse med kontrakt- og forligsforhandlinger, sager hos myndighederne, samt rets-, voldgifts- og nævnssager.

Henrik har en kommerciel tilgangsvinkel til klienternes behov, en tilgangsvinkel, der understøttes af hans supplerende bachelor i økonomi og jura fra Handelshøjskolen i Aarhus.


Seneste highlights omfatter blandt andet rådgivning til og vedrørende:
• En række mindre bolig udviklingsprojekter (DKK 150+ millioner) (2016 - 2017)

• Etablering af et nyt ejendomsudviklingsselskab herunder samarbejdsaftaler, finansiering mv.

• En række større ejendomsudviklingsprojekter på mere end 300.000 etagemeter (projektsum på DKK 6+ milliarder) (2016 - 2017)

• En større koncern med erhvervelse af grund i Espergærde i forbindelse med opførelse/etablering selskabets nye fabrik og domicil (projektsum på 250+ millioner) (2017)

• Erhvervelse af en strøgejendom i Roskilde via en selskabshandel (DKK 35+ millioner) (2017)

• Erhvervelse af en ejendom på det centrale Frederiksberg via en selskabshandel (DKK 45 millioner) (2017)

• Erhvervelse af en strøgejendom i Roskilde (DKK 30 millioner) (2016)

• Overdragelse af flere prominente strøgejendomme i København (DKK 700+ mio.) (2016-2017)

• En kapitalfond i forbindelse med køb af en større ejendom til brug for udvikling af 78.000 m2 bolig samt udvikling af projektet (samlet projektsum DKK 2,2+ mia.) (2016 - 2017)

• En af Danmarks største banker og realkreditinstitutter i forbindelse med et eksisterende låneengagement til udvikling af fast ejendom (DKK 700+ mio.) (2015)

• En større dansk bank i forbindelse med salg af en erhvervsejendom, som banken havde været nødsaget til at overtage (DKK 120+ mio.) (2015)

• En større dansk bank i forbindelse med en lejers fraflytning af et meget stort domicil, som banken havde overtaget i forbindelse med et nødlidende engagement) (2015)

• Opstart af et dansk ejendomsselskab (2014-2016)

• Løbende bistand til et ejendomsselskab i forbindelse med den daglige drift, generalforsamlinger, genudlejninger mv. (2011-2016)

• En kommunalt ejet virksomhed i forbindelse med salg af tre meget store kontorejendomme (DKK 1,2+ milliarder) (2014-2015)

• En privat i forbindelse med en tvist om udvikling af rækkehuse på dennes grund (DKK 50+ millioner) (2014-2015)

• En dansk velhaver i forbindelse med erhvervelse af en række selvstændige erhvervsejendomme i Jylland samt erhvervelse af en ejerandel i et ejendomsudviklingsselskab (DKK 180+ mio.) (2014-2015)

• En af Danmarks største virksomheder i forbindelse med enkeltvise frasalg af en lang række småejendomme i hele landet med blandet erhverv (DKK 100+ mio.) (2014-2016)

• En større dansk bank i forbindelse med afhændelse af en nødlidende portefølje på 26 logistikejendomme (DKK 500+ mio.) (2013-2014)

• En større dansk pensionskasse i forbindelse med køb af et tidligere domicil fra en medicinalvirksomhed (2013)

• Indgåelse af lejekontrakt samt kontrakter vedr. opførelse og drift af et hospice (2012-2013)

• En større dansk developer i en nyskabende form for samarbejde mellem en pensionskasse og en developer vedrørende byggefinansiering, projektudvikling og salg af et større boligprojekt på Teglholmen i København (DKK 500+ millioner) (2012-2014)

• Entreprisekontrakter og tvister i forbindelse med kraftværker, stærkstrømskabler, offshore boreplatforme og installationer vedrørende vind, olie og gas. Ofte med udgangspunkt i FIDIC kontrakter.

• En fond vedrørende separate salg af en række mindre ejendomme og grunde (DKK 100+ millioner) (2011 - 2012)

• En af danmarks største virksomheder vedrørende separate køb af en række mindre virksomheder (DKK 100+ millioner) (2011-2012)

• En bank om salg af en række sammenhængende grunde til brug for udstykning og opførelse af et beboelsesområde samt løsning af komplekse tinglysningsforhold (DKK 50+ millioner) (2011)

• En fond om køb af en erhvervsejendomsportefølje (DKK 600+ millioner) (2011)

• En tvist med lejerne vedrørende vedligeholdelsesforpligtelser i en række prominente erhvervs-ejendomme beliggende på den øvre del af Strøget i København (DKK 20+ millioner) (2011-2016)

• Køb af en række prominente ejendomme beliggende på den øvre del af Strøget i København (DKK 600+ millioner) (2010-2011).

• En dansk pensionskasse i forbindelse med forberedelsen af et potentielt salg af dens ejendomsportefølje (DKK 2-3 milliarder) (2010)

Updates af Henrik Hjortsholm

Nu går det snart løs - AB 18 og ABR 18

Nu går det snart løs - AB 18 og ABR 18

Har du styr på de nye AB-vilkår og hvad de kan komme til at betyde for di

Læs Mere ..

Stud.jur. søges til Aumento Advokatfirma

Stud.jur. søges til Aumento Advokatfirma

Stud.jur. søges til Aumento Advokatfirma Henrik Hjortsholm, partner i Aum

Læs Mere ..

ee

Advokat med erfaring indenfor fast ejendom søges til fuldtids- eller deltidsstilling

Advokat med erfaring indenfor fast ejendom søges til fuldtids- eller deltidsstilling

Henrik Hjortsholm, partner i Aumento Advokatfirma, søger en dygtig advokat

Læs Mere ..

Henrik Hjortsholm

Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB   (+45) 2064 3486
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   hhj@aumento.dk
Uddannelse

Advokat, 2010
Cand.jur. Århus Universitet, 2007
Ha.jur i Skat - Handelshøjskolen i Århus, 2004

Tidligere karriere

Advokat og Partner, Aumento Advokatfirma, 2016-
Advokat, Bruun & Hjejle, 2010-2016
Advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel, 2007-2010

Medlemsskaber

Medlem af Danske Ejendomsadvokater
Medlem af Københavns Advokatforening
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Medlem af Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 37413879 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Sydbank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk