Menu
×

Profile Public

Om Irene Wittrup

Irene er specialiseret i at rådgive danske og udenlandske klienter om alle aspekter af entrepriseretten og ejendomsudviklingsprojekter

Irene rådgiver ligeledes om dansk fondslovgivning og rådgiver internationale fonde

I mere end 35 år har Irene været specialiseret i byggeriets retsforhold, og har rådgivet bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører gennem hele byggeprocessen, fra ejendommens anskaffelse gennem udbud og kontraktskrivning og under byggeriets gang, ligesom hun har bistået i rets- eller voldgiftssager i de tilfælde, hvor en tvist har været uundgåelig.

Irene har ført et betydeligt antal retssager og repræsenteret klienter i et endnu større antal voldgiftssager. Irene er medlem af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, som er Danmarks ledende institut til afgørelse af byggeriets konflikter.

Irene har undervist på adskillige kurser indenfor entrepriseretten, og er korrespondent for International Construction Law Review

Gennem mange års medlemsskaber af fondsbestyrelser har Irene opnået omfattende kendskab til dansk og international fondsret. Hun rådgiver selskaber og fonde om ejendomme i udlandet.

Irenes hovedmål ved enhver rådgivning, er at løse problemerne på en så simpel og ukompliceret måde som muligt.

Irene Wittrup

Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 5356 1600
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   iw@aumento.dk
Uddannelse

Tresproglig korrespondent i engelsk, tysk og spansk 1970
Cand. Jur. Københavns Universitet 1975
Advokat 1978
Møderet for Højesteret 1982

Tidligere karriere

1982 partner i Saltorp, Hald og Andersen, som gennem en række fusioner blev til Bech-Bruun indtil 2011.

Medlemsskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Dansk selskab for byggeret
Byggesocietetet, herunder BS gruppe 3 og By- og Planudvalget
Medstifter af Dansk selskab for miljøret

Tillidshverv

Medlem af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Medlem af bestyrelsen i Aage V Jensen Family Foundation
Medlem af bestyrelsen i NOJ Fonden
Medlem af bestyrelsen i Holkegårdfonden
Medlem af bestyrelsen i Udviklingskontoret A/S
Korrespondent for International Construction Law Review

Sprog

Engelsk
Tysk
Fransk
Skandinavisk
Kendskab til italiensk og spansk

Formalia

CVR : 14414479 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Sydbank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk