Menu
×

Profile Public

Om Jens Jordahn

Efter at have forladt Plesner i 2009 har Jens Jordahn hovedsagelig beskæftiget sig med sin hovedinteresse, entrepriseretten, og de deraf afledte rets- og voldgiftssager, som har optaget en meget stor del af hans tid gennem mere end 40 års virke som advokat.

Han har været inde i næsten alle entrepriserettens krinkelkroge. Bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører er blevet rådgivet om alle de typer af problemer, der uundgåeligt dukker op, såvel i mindre, enklere byggerier som i større, mere komplekse byggerier.

Jens Jordahn beskæftiger sig med kontraktindgåelse, problemer under byggeriets gennemførelse (bl.a. mangler, forsinkelse, ekstraarbejder, standsning og afleveringsforretning) samt løsning af de konflikter, der opstår under og efter byggeriets afslutning (bl.a. stadeopgørelse, træk på garantier, syn og skøn både ved de ordinære domstole, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved danske og internationale voldgiftsinstitutter). Herudover underviser Jens Jordahn advokater og byggeriets parter i syn og skøn.

Jens Jordahns erfaring har medført en veludviklet evne til at hjælpe med at afdække det faktiske handlingsforløb som altid er grundlaget for en afgørelse ved retsinstanser i ind- og udland. Dermed får klienten også den rådgivning, der giver det bedste grundlag for at beslutte, hvorledes der skal søges forlig i sagen, eller om en retssag er nødvendig.

Endelig drager Jens Jordahn omsorg for, at rådgivningens omfang og karakter tilpasses den enkelte klients behov. Nogle klienter ønsker detaljerede juridiske afhandlinger med henvisninger til retspraksis og litteratur. Andre ønsker blot en konklusion, måske suppleret med en kort redegørelse.

Jens Jordahn

Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB   (+45) 4057 5599
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   jj@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Højesteret, 1979
Advokat, 1974
Cand.jur., Københavns Universitet, 1971

Tidligere karriere

Partner hos Plesner Advokatfirma, -2009
Selvstændig advokat, 1981-

Medlemsskaber

Medlem af Højesteretsskranken
Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Formand for bestyrelsen, Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus Fond
Formand for bestyrelsen, Misse og Valdemar Risoms Fond til Kræftens Bekæmpelse
Formand for bestyrelsen, Carl Schepler og Hustrus Legat - IRMA Fonden
Formand for bestyrelsen, Dansk Amerikansk Fodbold Forbund
Tidligere formand for bestyrelsen, Vibeke Rørvigs Fond
Tidligere medlem af bestyrelsen, sekretær og kasserer i Det Danske Selskab for Byggeret
Tidligere medlem af bestyrelsen, Det Europæiske Selskab for Byggeret (Præsident 1994 og 2009, 2. vicepræsident 1995 og 2010)

Sprog

Skandinavisk
Engelsk
Tysk

Formalia

CVR : 32586228 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Danske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk