Menu
×

Profile Public

Om Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.

Kim bistår endvidere indgående med rådgivning til private om blandt andet køb og salg af fast ejendom og andre private formueforhold.

Kim har således mange års erfaring med omstruktureringer af selskaber eller personlige virksomheder, køb og salg og generationsskifte, rekonstruktioner, samt etablering og opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, aktionæroverenskomster, direktørkontrakter m.m.

I årenes løb har Kim forhandlet og udarbejdet et stort antal aftaler og kontrakter af næsten enhver art og kompleksitet.

Endelige har Kim en meget betydelig erfaring med konfliktløsning i form af 1:1 forhandlinger, mediationer samt rets- og voldgiftssager, herunder ikke mindst erstatningssager som følge af kontraktbrud, opgørelse af erstatningsbeløb mellem virksomheder m.v.

Det er Kims ønske altid at yde en meget personlig og engageret rådgivning med mere end et halvt øje rettet mod en sags eller en tvists kommercielle aspekter.

Kim er således tillige bestyrelsesmedlem i flere erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger, hvor de juridiske færdigheder kombineres med strategiske og forretningsmæssige udfordringer.

Updates af Kim Egegaard

Persondataforordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018

Persondataforordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018

Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din virksomhed til at overh

Læs Mere ..

Pas på med deling og anvendelse af fotos der ikke er dine – også på de sociale medier

Pas på med deling og anvendelse af fotos der ikke er dine – også på de sociale medier

Indlægget er udgivet af advokat Kim Egegaard og stud.jur. Catrine Louise

Læs Mere ..

Afbryder garantistillers begæring i henhold til ABT 93, § 46/AB 92, § 46 forældelse jf. Forældelseslovens § 16, stk. 3 ?

Afbryder garantistillers begæring i henhold til ABT 93, § 46/AB 92, § 46 forældelse jf. Forældelseslovens § 16, stk. 3 ?

Advokaterne Kim Egegaard og Jens Jordahn kommenterer kendelse af 6. marts

Læs Mere ..

Undgå retssager

Undgå retssager

Det er måske et lidt overraskende budskab fra en advokat. Det er imidlerti

Læs Mere ..

Aflyst optræden. Hvad er dine rettigheder – og hvordan kan du sikre dig?

Aflyst optræden. Hvad er dine rettigheder – og hvordan kan du sikre dig?

Indlægget er udgivet af juridisk konsulent Malene Andersen og advokat Kim

Læs Mere ..

Mediation - hvad er det ?

Mediation - hvad er det ?

Normalt definerer vi på vore breddegrader mediation som en hurtig, direkte

Læs Mere ..

Højere sagsomkostninger i civile retssager

Højere sagsomkostninger i civile retssager

Den 1. juli 2014 trådte en vigtig ændring af retsplejeloven i kraft. Ænd

Læs Mere ..

Moderne konfliktløsning

Moderne konfliktløsning

Kim Egegaard har den 1. januar 2015 stiftet Dansk Erhvervs Mediation. Dansk

Læs Mere ..

Kim Egegaard

Advokat (H), Partner, Mediator
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2180 4081
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   ke@aumento.dk
Uddannelse

Uddannet mediator, 2005
Møderet for Højesteret, 1991
Advokat, 1984
Cand.jur. Københavns Universitet, 1981

Tidligere karriere

MAQS Law Firm, 2013-2015
Mediator 2005-
Bang + Regnarsen Advokater, partner, 2001-2012
Advokat kontorfællesskab, København, 1996-2001
Justitsministeriet, auktionarius, 1991-
August Jørgensen Advokater, advokatfuldmægtig (1981-1983), advokat (1984-1986), partner (1986-1996)

Medlemsskaber

Danske Ansættelsesadvokater
Danske Bestyrelsesadvokater
Auktionslederforeningen
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Kim er medlem af bestyrelsen for forskellige danske virksomheder og fonde, han er medstifter og tidligere medlem af bestyrelsen for Mediation Institute.

Sprog

Skandinavisk
Dansk
Engelsk

Formalia

CVR : 16185299 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Nordea


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk