Menu
×

Profile Public

Om Mette Stendahl Plomgaard

Mette Stendahl Plomgaard beskæftiger sig med primært med familieret, d.v.s. alle spørgsmål omkring samlivsophævelse og skilsmisse, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og bodeling.

Dette kan typisk dreje sig om:

Deltagelse i møder i Statsforvaltningen
Deltagelse i retsmægling
Møde i retten
Udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og formueopgørelse
Rådgivning om værdiansættelse og opgørelse af pensionsordninger
Rådgivning om værdiansættelse og salg af fast ejendom og andelsbolig
Udarbejdelse af ægtepagt, fogedforretninger om udlevering af indbo
Gennemførelse af samvær m.v. samt møde i skifteretten om deling af fællesbo

Ingen sager er helt ens. Mette Stendahl Plomgaard har solid forhandlingsmæssig erfaring og fokuserer altid på at opnå den bedst mulige løsning for klienten. Det kan være som et samlet forlig eller som en dom.

Derudover beskæftiger Mette Stendahl Plomgaard sig med straffesager og sager om tvangsanbringelse af børn. Der lægges vægt på, at klienten i disse sager har en advokat ved sin side, som kan støtte og vejlede igennem en ofte meget belastende proces.

Mette Stendahl Plomgaard har derfor stor processuel erfaring og møderet for landsretten.

Udover familieret har Mette Stendahl Plomgaard et nicheområde indenfor forskningskontrakter. Det drejer sig om kontrakter, som virksomheder indgår med forskningsinstitutioner om forskningssamarbejde og klinisk afprøvning af eksempelvis lægemidler eller udstyr.

Mette Stendahl Plomgaard bistår Region Hovedstaden og Københavns Universitet med disse sagstyper.

Mette Stendahl Plomgaard

Advokat (L), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2065 9010
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   msp@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for landsret, 2012
Advokat, 2006
Cand. jur. fra Århus Universitet, 1993
Eksamen i fransk fra L’institut Catholique i Paris, 1986

Tidligere karriere

Selvstændig advokat siden 2007
Ansat advokat hos Eversheds Advokatfirma 2006-2007
In house jurist i universitetsgruppens teknologioverførselsenhed 2002-2004
Virksomhedsjurist i Tele2 A/S 1997-2001

Medlemsskaber

Medlem af Advisory Board i virksomheden ”Social Respons”
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Engelsk
Fransk

Formalia

CVR : 30633164 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Danske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk