Menu
×

Profile Public

Om Nikolaj Kjær

Nikolaj Kjær har beskæftiget sig med erhvervsrådgivning for mellemstore virksomheder, og Nikolaj Kjær har siddet i flere selskabsbestyrelser.

Endvidere har Nikolaj Kjær varetaget en lang række civile retssager og Nikolaj Kjær opnåede møderet for landsretterne i 2013 samt møderet for Højesteret i 2018. Nikolaj Kjær har oparbejdet en bred proceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

Derudover har Nikolaj Kjær specialiseret sig inden for lejeretten - både erhverv og bolig - ligesom Nikolaj Kjær har bistået med ejendomsretlige due diligence opgaver med en række større ejendomstransaktioner.

Endelig yder Nikolaj Kjær rådgivning inden for størstedelen af privatretten, herunder familie- og arveret, f.eks. i forbindelse med ægtefælleskifter, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt dødsbobehandling, og Nikolaj Kjær er medlem af Danske Arveretsadvokater.

Nikolaj Kjær yder en personlig og resutatskabende rådgivning med fokus på klientens ønsker og behov.

Nikolaj Kjær

Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2873 3000
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   nk@aumento.dk
Uddannelse

Advokat, 2011
Cand. Jur., Københavns Universitet, 2008
HA (jur), CBS, 2004

Tidligere karriere

Advokat, Lønberg & Leth Christensen, 2011 - 2016
Advokat, Arnfred Advokater, 2011
Advokatfuldmægtig, Arnfred Advokater, 2008-2011

Medlemsskaber

Danske Arveretsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Engelsk
Skandinaviske sprog

Formalia

CVR : 39197545 organiseret som partnerselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Nykredit


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk