Menu
×

Profile Public

Om Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, , ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.

Updates af Peter Fredslund

Registrer ejerne af virksomheden inden 1. december

Registrer ejerne af virksomheden inden 1. december

Inden d. 1 december 2017, skal du have registreret alle reelle ejere af din

Læs Mere ..

Store beviskrav til netbutikker og andre afsendere af varer

Store beviskrav til netbutikker og andre afsendere af varer

Ny dom fra Vestre Landsret: På trods af, at det blev anset for usandsynli

Læs Mere ..

Netkøbere får ret til at returnere brugte varer

Netkøbere får ret til at returnere brugte varer

Den 10. december 2013 vedtog Folketinget en ny forbrugeraftalelov. Den nye

Læs Mere ..

Medarbejdere har ret til ekstra ferie ved sygdom under ferien

Medarbejdere har ret til ekstra ferie ved sygdom under ferien

Ferieloven har siden en lovændring i 2012 pålagt arbejdsgiveren risikoen

Læs Mere ..

Massiv erstatning for illoyal rekruttering af konkurrents medarbejdere

Massiv erstatning for illoyal rekruttering af konkurrents medarbejdere

En ny dom fra Sø- og Handelsretten: Dommen fra den 7. januar 2014 omhandl

Læs Mere ..

Iphone 5 er ikke en del af et beskedent hjem trods alt

Iphone 5 er ikke en del af et beskedent hjem trods alt

Ny retspraksis slår fast, at der godt kan foretages udlæg i en Iphone 5.

Læs Mere ..

Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

I en nyligt offentliggjort kendelse af 27. maj 2014, slog Østre Landsret f

Læs Mere ..

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Højesteret har for nylig blåstemplet arbejdsgiverens ret til at kigge i s

Læs Mere ..

Peter Fredslund

Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB   (+45) 2280 7356
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   pf@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2013
Møderet for Landsret, 2008
Advokat, 2005
Advokatfuldmægtig, 2002
Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Medlemsskaber

Det Danske selskab for byggeret
Foreningen Procedureadvokater
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005.
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)
Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S
Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 32277152 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Nykredit Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk