Menu
×

Profile Public

Om Stig Boe Krarup

Med flere års erfaring i advokatbranchen kombineret med en erfaring som konstitueret dommer og en HD i Finansiel Rådgivning ser Stig Boe Krarup helhedsorienteret på en problemstilling og finder egnede løsninger, der tager udgangspunkt i dine ønsker og perspektiver på sagen.

Stig rådgiver hovedsageligt små og mellemstore virksomheder, fonde og foreninger samt privatskoler og/eller selvejende institutioner om de forskellige aspekter ved fast ejendom.

Stig rådgiver endvidere private om køb og salg af privat bolig, retssager om mangler ved fast ejendom, opløsning af sameje mellem ugifte samt byggesager.

Stig har indgående erfaring med erhvervslejeretten og har således dyb indsigt i udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, lejefastsættelse og lejeregulering, herunder regulering til markedsleje.

Desuden rådgiver Stig om værdiansættelse af ejendomme, køb og salg af diverse erhvervs- og udlejningsejendomme, etablering af ejendomsselskaber, projektudvikling af fast ejendom samt dermed forbundne problemstillinger.

Stig har videre – med erfaring som dommer – en dyb forståelse for gennemførelse af retssager, herunder hvorledes de bedst muligt tilrettelægges i forhold til anvendelse af de forskellige bevistyper og tilhørende argumentation.

Endelig rådgiver Stig Boe Krarup om konkurs og insolvens, herunder særligt panthavere i forbindelse med konkurs af ejendomsselskaber.

Stig Boe Krarup

Advokat (L), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 3114 7919
  FAX  (+45) 7025 577
  Email   sbk@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Landsret, 2013
HD, Finansiel Rådgivning, CBS, 2010
Statsautoriseret ejendomsmægler, 2008
Advokat, 2006
Cand.jur., Århus Universitet, 2002

Tidligere karriere

Advokat hos Brix Jensen Havemann, 2012-2013
Advokat hos Elvang Advokatfirma/Vilsøe Boligadvokater, 2010-2012
Kst. dommer ved Retten i Kolding, 2010
Advokat hos Logos Advokatfirma, 2008-2010

Medlemsskaber

Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret
Medlem af Dansk Selskab for Boligret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 32432174 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Danske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk