Menu
×

Profile Public

Om Trine Overby Laursen

Trine beskæftiger sig med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun rådgiver om forhold i stort set alle byggeriets faser, herunder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af bygge- og anlægskontrakter samt rådgiveraftaler, og omkring de juridiske udfordringer, som opstår undervejs i løbet af selve byggefasen, heriblandt håndtering af ekstrakrav, uforudsete forhold, fejl og mangler, forsinkelses- og forstyrrelseskrav, aflevering, samt det retslige efterspil.

Trine er vant til at sparre med projektledelsen fra de tidligste faser i en konflikt for derigennem at identificere de centrale problemstillinger og få koncentreret indsatsen om det væsentligste for at få håndteret konflikten effektivt og omkostningsbevidst.

Hun rådgiver såvel private og offentlige bygherrer som entreprenørvirksomheder og tekniske rådgivere, herunder bygherrerådgivere, og har gennem årene bistået klienter i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Trine har bistået med juridisk rådgivning i byggeprocessen forbindelse med opførelsen af alt fra etageboliger, til industri- og lagerbygninger, skoler, laboratorie- og forskningsbyggerier samt infrastrukturanlæg. Hun har stor erfaring med håndtering af tvister mellem byggeriets parter, herunder håndtering af syn og skøn, garantitræk, stadeforretninger i forbindelse med ophævelse samt behandling af omfattende og komplekse voldgiftssager.

Trine Overby Laursen

Advokat (L), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 3139 6966
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   trol@aumento.dk
Uddannelse

PRINCE2® certificeret 2017
Møderet for Landsret 2008
Advokat 2007
Cand.jur. Københavns Universitet 2004

Tidligere karriere

Advokat Kammeradvokaten/Poul Schmith 2016-2018
Advokat Plesner 2009 - 2016
Advokat Nielsen & Thomsen 2008 - 2009
Advokatfuldmægtig og advokat Bech-Bruun 2004 - 2008

Medlemsskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Dansk Selskab for Byggeret
Byggesocietet, herunder BS-gruppe 3
International Bar Association (International Construction Projects Committee)

Sprog

Dansk
Engelsk
Fransk

Formalia

CVR : 39906031 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Dækningssum : 50 millioner

Pengeinstitut : Nordea Danmark


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk