Nyheder

Jobkandidat skal oplyse om sygdom af væsentlig betydning

En dom fra Højesteret fra tidligere i år fastslår, at en kandidat til et job er forpligtet til af egen drift at oplyse den kommende arbejdsgiver om sygdom, der er af væsentlig betydning for ansættelsen og arbejdsdygtigheden. I den konkrete sag var arbejdsgiveren berettiget til annullere ansættelsen, fordi medarbejderen ikke havde oplyst om en langvarig sygemelding på grund af stress i den forudgående ansættelse. Som udgangspunkt er en arbejdsgiver ved lov afskåret fra at spørge til helbredsforhold og langt mindre at tillægge helbredsmæssige forhold betydning i forbindelse med ansættelse – medmindre en sygdom er af væsentlig betydning for arbejdets udførelse. Det gælder dog omvendt ifølge lov om helbredsoplysninger en pligt for en kandidat til et job til af egen drift at oplyse om helbredsmæssige forhold, som har – eller som jobkandidaten må anse for med nærliggende risiko at have – væsentlig betydning for arbejdets udførelse og arbejdsdygtigheden. I den konkrete sag for Højesteret havde en medarbejder ikke i forbindelse med jobsamtaler oplyst om et langvarigt stressforløb og kunne ikke med rette gå ud fra at sygdomsforløbet ikke også ville kunne få væsentlig betydning for den nye ansættelse. Den nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed og det forhold at medarbejderen på alle måder gav indtryk af at være fuldt ud arbejdsdygtig, førte samlet Højesteret til at anse det for berettiget, at arbejdsgiveren annullerede ansættelsen.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.