Menu
×

Jobkandidat skal oplyse om sygdom af væsentlig betydning

En dom fra Højesteret fra tidligere i år fastslår, at en kandidat til et job er forpligtet til af egen drift at oplyse den kommende arbejdsgiver om sygdom, der er af væsentlig betydning for ansættelsen og arbejdsdygtigheden.

I den konkrete sag var arbejdsgiveren berettiget til annullere ansættelsen, fordi medarbejderen ikke havde oplyst om en langvarig sygemelding på grund af stress i den forudgående ansættelse.

Som udgangspunkt er en arbejdsgiver ved lov afskåret fra at spørge til helbredsforhold og langt mindre at tillægge helbredsmæssige forhold betydning i forbindelse med ansættelse – medmindre en sygdom er af væsentlig betydning for arbejdets udførelse. Det gælder dog omvendt ifølge lov om helbredsoplysninger en pligt for en kandidat til et job til af egen drift at oplyse om helbredsmæssige forhold, som har – eller som jobkandidaten må anse for med nærliggende risiko at have – væsentlig betydning for arbejdets udførelse og arbejdsdygtigheden.

I den konkrete sag for Højesteret havde en medarbejder ikke i forbindelse med jobsamtaler oplyst om et langvarigt stressforløb og kunne ikke med rette gå ud fra at sygdomsforløbet ikke også ville kunne få væsentlig betydning for den nye ansættelse.

Den nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed og det forhold at medarbejderen på alle måder gav indtryk af at være fuldt ud arbejdsdygtig, førte samlet Højesteret til at anse det for berettiget, at arbejdsgiveren annullerede ansættelsen.

No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2940 5000
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   jbl@aumento.dk
Uddannelse

Advokat, 2006
Advokatfuldmægtig, 2003
Cand.jur. Københavns Universitet, 2003

Tidligere karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2008-
Advokat hos Plesner Advokatfirma, 2003-2008
Advokat hos IBM Danmark (udstationering), 2006-2007

Medlemsskaber

Medlem af FICOFOMA
Medlem af Dansk Forening for Selskabsret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Medlem af bestyrelsen (formand), Neptun Transport A/S
Medlem af bestyrelsen, Core & Company P/S
Medlem af bestyrelsen, Blueprint Learning ApS
Medlem af bestyrelsen (formand), Solrød Strands Grundejerforening
Secretary General, Nordic Assistance Association

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 39197545 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Pengeinstitut : Sydbank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk