Nyheder

Kørsel i Ferrari på prøveplader udløste kr. 6.389.887,00 i registreringsafgift

I en ny dom fra den 21. oktober 2015 fastslog Højesteret, at ejeren af en Ferrari Enzo var forpligtiget til at betale en registreringsafgift på kr. 6.389.887,00 uanset bilen alene havde været benyttet 3 gange på offentlig vej i forbindelse med kørsel til og fra events. Kørslen foregik på prøveplader.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om ejeren havde benyttet sin Ferrari i et sådan omfang at registreringspligten var indtrådt. Bilejeren drev et firma, der – angiveligt – beskæftigede sig med reparationer og udlejning af Ferrarier, herunder til events og udstilling. Derfor havde man fået faste prøveskilte udleveret. Retten var dog ikke enig i realiteterne bag firmaets aktiviteter. Firmaet havde forinden været et VVS firma.

I 2004 fik man leveret en Ferrari Enzo. Bilejeren lod bilen indregistrere i Tyskland, hvilket – ifølge hans forklaring – skyldtes at det ikke havde været muligt for hans forsikringsagent at skaffe en forsikring til den i Danmark. I 2005 blev bilen i 3 tilfælde benyttet til kørsel på almindelig vej i forbindelse med kørsel til og fra events. Bilejeren gjorde blandt andet gældende, at samtlige 3 kørsler havde været i erhvervsmæssigt øjemed og at kørslernes omfang faldt under bagatelgrænsen, hvorfor denne ikke burde medføre indregistreringspligt. Bilejeren bemærkede desuden, at det på grund af bilens størrelse og karakter ikke var fysisk muligt at transportere den på andre måder, i det frihøjden på bilen var så lav, at den ikke kunne køre op på en ladvogn eller anden form for transportkøretøj, ligesom bilen var for bred til at kunne blive transporteret i de fleste køretøjer.

Højesteret fastslog imidlertid, at de 3 kørslers formål og omfang ikke havde en sådan bagatelagtigt karakter, at bilejeren kunne fritages for at betale registreringsafgift. Dommen viser, at inden for skat er det en virkelig dårlig ide, at satse på tilgivelse i stedet for tilladelse. Man skal ikke forlade sig på fornemmelser og ”går den så går den”, men søge rådgivning i tide.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten