Nyheder

Massiv erstatning for illoyal rekruttering af konkurrents medarbejdere

En ny dom fra Sø- og Handelsretten:

Dommen fra den 7. januar 2014 omhandler skadeservicevirksomhederne SSG og ISS. I forbindelse med udvidelse af virksomheden hvervede SGG 30 ledende medarbejdere hos konkurrenten ISS. SGG blev hjulpet hertil af en fungerende regionsdirektør i ISS, som det var aftalt efterfølgende skulle tage skifte til SGG. Sø- og Handelsretten slog fast, at rekrutteringen af de 30 medarbejdere var en grov overtrædelse af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og erhvervshemmeligheder, og at SGG derfor skulle betale erstatning til ISS.

ISS nedlagde påstand om en erstatning på 74 mio. kr., baseret på en opgørelse af virksomhedens mistede fortjeneste som følge af SSG’s adfærd. Retten fandt dog, at ISS i flere henseender selv kunne have begrænset sit tab, hvorfor erstatningen blev fastsat til 15 mio. kr. Udover et erstatningskrav hos SGG slog retten fast, at den tidligere regionsdirektør hos ISS, som havde assisteret SSG, havde tilsidesat sin loyalitetspligt over for ISS.
Imidlertid skete den selv illoyale adfærd helt overvejende i SGG’s interesse, og den tidligere regionsdirektør skulle derfor ikke selv betale erstatning.

Afgørelsen viser, at de lidt ”bløde” formuleringer i markedsføringsloven godt kan bide fra sig, og at man som virksomhed skal tænke sig godt om inden man udfordrer grænserne.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten