Nyheder

Mediation – hvad er det ?

Normalt definerer vi på vore breddegrader mediation som en hurtig, direkte og effektiv forhandlingsproces, hvor konfliktparterne selv, men ved hjælp af en upartisk mediators bistand, finder en løsning på konflikten. Mediatoren inspirerer parterne til at beskrive konflikten, drøfte individuelle behov og at opstille løsningsmodeller. Har parterne ikke rådgiver med til mediationen, hjælper mediatoren endvidere med at formulere parternes forligsaftale.

Fordelene ved mediation er mange. Særligt er der grund til at fremhæve nogle enkelte forhold:

  • Mediation giver den bedste løsning på din konflikt. Det skyldes, at du selv spiller en aktiv rolle i konfliktløs-ningen, og ingen kan trække et resultat, som du ikke selv kan stå inde for ned over dit hoved. Du vil derfor i langt de fleste tilfælde opleve en langt større tilfredshed med en aftale opnået via mediation, end ved en afgørelse truffet af en domstol eller en voldgiftsret.
  • Mediation går hurtigt. Fra de konfliktsøgende har opsøgt en mediator til mediationen er tilendebragt behøver der ikke gå mere end en måned. Enhver kan forstå, hvor overlegent mediation også på dette punkt er i forhold til at vente i årevis på en afgørelse ved domstolene. Er der behov for en endnu hurtigere løsning, kan mediation endda fremskyndes yderligere.
  • Mediation kan bringes i anvendelse på et hvilket som helst tidspunkt i en konflikt, men også her gælder tesen om, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Parter, som hurtigt efter en konflikts opståen, beslutter sig for at søge mediation, opnår udover en bedre og hurtigere løsning, at konflikten løses på et så lavt konfliktniveau, at de meget ofte kan bevare deres samarbejde eller relation i øvrigt.

Hvad koster mediation ?
De fleste konflikter kan løses på en halv eller en hel dag. Enkelte kan tage kortere tid, andre kan tage flere dage. Typisk udgør mediators honorar kr. 8-10.000 kr. for en halv dag. Parterne deler honoraret, medmindre de aftaler andet. Med andre ord skal et økonomisk krav ikke være ret stort før bare renterne, der løber på i ventetiden på en afgørelse ved en domstol eller en voldgiftsret, langt overstiger mediators honorar. Når man i tilgift opnår en bedre og hurtigere løsning med mulighed for at bevare et godt forhold til hinanden, er der reelt ikke noget at betænke sig på.

Vil du vide mere ?
Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information. Jeg stiller gerne op i din virksomhed eller dit netværk med en præsentation, der varer en times tid inkl. spørgetid.

Author


Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.