Menu
×

Mere harmonisering for varemærker i EU

Området for varemærker er i vidt omfang harmoniseret på EU-plan. For eksempel har EU-varemærket efterhånden eksisteret i mange år og giver virksomhederne mulighed for at registrere varemærker i hele EU nemt og billigt. Alligevel er der stadig mange detaljer, som EU-varemærkemyndigheden og de nationale varemærkemyndigheder i EU-landene ser forskelligt på.

Der foregår et samarbejde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-varemærkemyndigheden (OHIM) og de øvrige varemærkemyndigheder i EU. Samarbejdet – også kaldet Konvergensprogrammet – har netop udsendt en fælles beskrivelse af praksis for vurdering af, om varemærker er forvekslelige, når der indgår såkaldt ”svage” elementer, såsom BYG i byggebranchen eller INVEST for finansielle ydelser. Næsten alle EU-lande samt nogle lande uden for EU har tilsluttet sig den fælles beskrivelse.

Erfaringen har vist, at der kan være stor forskel på, hvordan myndighederne i EU vurderer varemærker med svage elementer, for eksempel om to varemærker med elementet BYG til fælles skal anses for forvekslelige.

Den nye beskrivelse af praksis er endnu et skridt på vejen mod øget harmonisering på varemærkeområdet. For virksomheder, der har varemærker i EU, er det en fordel af flere grunde. For det første må vi forvente en bedre forudsigelighed af retsstillingen og dermed en bedre retssikkerhed for virksomhederne. For det andet er det glædeligt at konstatere, at der nu på tværs af EU er fastlagt en linje, som svarer til den praksis, Patent- og Varemærkestyrelsen hidtil har fulgt.

Heri ligger en fornuftig begrænsning, så det ikke bliver muligt for virksomheder at få monopol på beskrivende begreber blot ved at registrere varemærker, hvor de beskrivende begreber indgår.

No Practice have Found!
Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 4270 9005
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   lan@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Højesteret 2012
Advokat 1997
Cand. Jur. 1994
HD (International Business) 1990

Tidligere karriere

Head of Trademarks, Bech-Bruun 2007-2014
Advokat, Bech-Bruun 1998-2007
Advokat, Sandel Trademarks 1993-1998
Reklamekoordinator, Novozymes A/S 1992-1993
Marketingchef, Gerstenbergs 1986-1992

Medlemsskaber

INTA – International Trademark Association
ECTA – European Communities Trade Mark Association
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Medlem af Klagenævnet for Domænenavne Mentor for startup-virksomheder, CSE-Copenhagen School of Entrepreneurship ved CBS-Handelshøjskolen

Sprog

Engelsk
Tysk
Skandinavisk

Formalia

CVR : 35945601

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Nordea


Forretningsbetingelser
[R_show_posts]
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: