Nyheder

Mere harmonisering for varemærker i EU

Området for varemærker er i vidt omfang harmoniseret på EU-plan. For eksempel har EU-varemærket efterhånden eksisteret i mange år og giver virksomhederne mulighed for at registrere varemærker i hele EU nemt og billigt. Alligevel er der stadig mange detaljer, som EU-varemærkemyndigheden og de nationale varemærkemyndigheder i EU-landene ser forskelligt på.

Der foregår et samarbejde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-varemærkemyndigheden (OHIM) og de øvrige varemærkemyndigheder i EU. Samarbejdet – også kaldet Konvergensprogrammet – har netop udsendt en fælles beskrivelse af praksis for vurdering af, om varemærker er forvekslelige, når der indgår såkaldt ”svage” elementer, såsom BYG i byggebranchen eller INVEST for finansielle ydelser. Næsten alle EU-lande samt nogle lande uden for EU har tilsluttet sig den fælles beskrivelse.

Erfaringen har vist, at der kan være stor forskel på, hvordan myndighederne i EU vurderer varemærker med svage elementer, for eksempel om to varemærker med elementet BYG til fælles skal anses for forvekslelige.

Den nye beskrivelse af praksis er endnu et skridt på vejen mod øget harmonisering på varemærkeområdet. For virksomheder, der har varemærker i EU, er det en fordel af flere grunde. For det første må vi forvente en bedre forudsigelighed af retsstillingen og dermed en bedre retssikkerhed for virksomhederne. For det andet er det glædeligt at konstatere, at der nu på tværs af EU er fastlagt en linje, som svarer til den praksis, Patent- og Varemærkestyrelsen hidtil har fulgt. Heri ligger en fornuftig begrænsning, så det ikke bliver muligt for virksomheder at få monopol på beskrivende begreber blot ved at registrere varemærker, hvor de beskrivende begreber indgår.

Author


Lisbet Andersen

Lisbet Andersen arbejder med immaterialret og markedsføringsret - især branding og alle aspekter af varemærkeret.