Nyheder

Moderne konfliktløsning

Kim Egegaard har den 1. januar 2015 stiftet Dansk Erhvervs Mediation. Dansk Erhvervs Mediation tilbyder danske og udenlandske virksomheder hurtig bistand med sigte på varige og relationsbevarende løsninger på alle tvister af erhvervsmæssig natur.

Det være sig interne konflikter på direktionsgangen, konflikter mellem direktion og bestyrelse, konflikter mellem ledelse og medarbejdere eller mellem medarbejdere indbyrdes, eller eksterne konflikter mellem virksomheden og dens leverandører, kunder og/eller rådgivere.

Author


Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.