Nyheder

Netkøbere får ret til at returnere brugte varer

Den 10. december 2013 vedtog Folketinget en ny forbrugeraftalelov. Den nye lov træder i kraft 13. juni 2014 og giver forbrugere en betydelig bedre beskyttelse end hidtil, når de handler på nettet. Som reglerne ser ud i dag, er returretten af varer købt på nettet betinget af, at den pågældende vare befinder sig i væsentlig samme tilstand og mængde, som da man modtog den. Den nye lov er et forsøg på at give forbrugere i nethandel tilsvarende muligheder for afprøvning af varer som ved butikskøb. Dette er kommet til udtryk ved, at man fremover beholder sin returret, hvis man foretager en test af varen nødvendig for konstatering af varens art, egenskaber og funktionsmåde. De nye regler giver endvidere forbrugere mulighed for, at returnere varer købt på nettet, efter de er taget i brug, så længe det sker inden for de almindelige tidsfrister.

Returretten gælder uanset om varen befinder sig i samme tilstand og mængde som da man modtog den. Sælgeren er dog berettiget til at fradrage værdiforringelsen, når købesummen returneres. Endelig strammes konsekvenserne, hvis ikke netbutikken giver forbrugeren oplysning om dennes rettigheder, herunder altså de nye, i forbindelse med købet. Så det er vigtigt at sælgerne får opdateret deres vilkår.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten