Nyheder

Nye regler for EU-varemærker

EU-varemærket er under reform. Kort før jul blev et nyt regelsæt godkendt af EU-Parlamentet, og det træder i kraft til marts måned for en stor dels vedkommende. De nye regler har betydning både for eksisterende EU-varemærker og for virksomheder, der ønsker at søge om EU-varemærkeregistrering.

Gebyrstrukturen er blevet revideret, så det nu bliver billigere at søge om EU-varemærkeregistrering i én klasse af varer eller tjenesteydelser, mens det bliver dyrere at søge i tre klasser. Der findes i alt 45 klasser af varer og tjenesteydelser. Hvis man står for at skulle søge om EU-registrering i tre klasser, kan det betale sig at skynde sig at indsende ansøgningen, inden de nye gebyrer bliver indført.

En anden ændring, der navnlig har betydning for eksisterende EU-varemærker, vedrører fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Alle varemærker registreres for bestemte varer og/eller tjenesteydelser, fx ”køretøjer”, ”beklædningsgenstande”, ”annoncevirksomhed”, ”restaurationsvirksomhed” osv. Tidligere har der været en praksis om, at man kunne registrere et EU-varemærke på en måde, så man fik alle varer eller tjenesteydelser i en given klasse med. Det kan man ikke længere.

Virksomheder, som i forvejen har EU-varemærker, bør gennemgå deres registreringer. Der er nemlig en over-gangsperiode, hvor man kan indgive en erklæring for EU-varemærker, der er berørt af ændringen, for at sikre, at fortegnelsen over varer og tjenesteydelser omfatter det, den skal. Gør man ikke noget, vil det pågældende EU-varemærke ikke længere omfatte alle varer eller tjenesteydelser i en klasse, men kun det, der specifikt er nævnt.

En mere synlig ændring er, at EU-varemærkemyndig-heden skifter navn fra det ikke særligt mundrette ”Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)”, med forkortelsen OHIM, til “European Union Intellectual Property Office”, forkortet EUIPO. Det nye navn er ganske vist lidt mere mundret. Til gengæld hævdes det af kritikere, at det er misvisende, fordi kontoret ikke beskæftiger sig med immaterielle rettig-heder generelt, men kun nogle enkelte typer af rettig-heder.

Reformen indeholder en række andre ændringer, som har til formål at bringe reglerne for varemærker i takt med tiden.

Author


Lisbet Andersen

Lisbet Andersen arbejder med immaterialret og markedsføringsret - især branding og alle aspekter af varemærkeret.