Nyheder

Nye regler om ansættelse fra januar 2016

Fra den 1. januar 2016 træder nye regler om ansættelsesklausuler i kraft som bevirker at jobklausuler ganske enkelt bliver ugyldige, mens mulighederne for at aftale konkurrence- og kundeklausuler begrænses yderligere. Det kan heller ikke længere aftales at en medarbejder automatisk fratræder når medarbejderen fylder 70 år.

FRATRÆDEN VED 70 ÅR
En ændring af forskelsbehandlingsloven, der træder i kraft den 1. januar 2016, medfører at en arbejdsgiver og en medarbejder ikke længere kan aftale, at medarbejderen automatisk fratræder, når denne fylder 70 år. Hvor dette er aftalt i eksisterende ansættelseskontrakter, er klausulen ugyldig og en ny ansættelseskontrakt eller tillæg til denne er påkrævet for at overholde ansættelsesbevisloven.

JOBKLAUSUL
Med virkning fra den 1. januar 2016 har folketinget også vedtaget ændringer for jobklausuler, konkurrence- og kundeklausuler. Jobklausuler kan ikke længere indgås men jobklausuler indgået før den 1. januar 2016 kan dog opretholdes indtil 1. januar 2021.

KONKURRENCEKLAUSUL
Konkurrenceklausuler indgået fra 1. januar 2016 må maksimalt have en udstrækning på 12 måneder eller kun 6 måneder hvis medarbejderen er underlagt en kombineret konkurrence- og kundeklausul. Konkurrenceklausuler kan kun indgås med medarbejdere i særligt betroede stillinger og en forhøjet kompensation skal ydes.

KUNDEKLAUSUL
For kundeklausuler gælder der ligeledes at fremtidige aftaler maksimalt have en udstrækning på 12 måneder eller kun 6 måneder hvis medarbejderen er underlagt en konkurrence- og kundeklausul. Derudover kan klausulen kun omfatte kunder som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med de seneste 12 måneder og medarbejderen skal modtage en liste. For eksisterende aftaler kan konkurrence- og kundeklausuler opretholdes, hvis disse er gyldigt indgået.

ANSÆTTELSESBEVIS
De nye regler vil altså i en række tilfælde kræve en ændring af eksisterende ansættelseskontrakter for at overholde ansættelsesbevisloven fremadrettet. Og virksomhedens standard-ansættelseskontrakter skal ændres for ved nye ansættelser at overholde de ændrede regler om ansættelsesklausuler.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.