Menu
×

Nyt lovforslag skal sætte skub i energirenoveringer i private lejeboliger

Den 19. februar 2014 førstebehandlede Folketinget et lovforslag, der skal ændre på lejelovens regler, så det bliver mere attraktivt for udlejer at investere i energirenoveringer, samtidig med at lejer samlet set har de samme månedlige boligudgifter.
Som reglerne ser ud i dag, tilfalder hele energibesparelsen lejer, når udlejer energiforbedrer ejendommen.
Med de nye regler får udlejer mulighed for at hæve huslejen med et beløb, der svarer til de penge, lejer kommer til at spare på varmeregningen. Det betyder, at udlejer ikke alene får den sædvanlige forbedringsforhøjelse, men også en del af energibesparelsen.
Samtidig er lejerne sikret mod stigninger i den samlede leje. Lejernes samlede månedlige boligomkostninger, dvs. husleje og varme, må nemlig ikke stige ved denne slags energirenoveringer

No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 6166 0833
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   sbm@aumento.dk
Uddannelse

Advokat 2010
Cand. Jur., Aarhus Universitet 2007
Ha. Jur., Aalborg Universitet 2003

Tidligere karriere

Advokat, Partner, Aumento 2012-
Advokat, Rebernik & Scheel 2010-2012
Advokat, Drachmann Advokater 2010-2010
Advokatfuldmægtig, Drachmann Advokater 2009-2010
Advokatfuldmægtig, Brandt-Madsen Advokatfirma 2007-2009

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Dansk Selskab for Byggeret
Danish Society for Construction and Consulting Law
JUC Netværk i Fast Ejendom
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Redaktør for følgende:
Nyhedsportalen for andelsboligforeninger Nyhedsportalen for ejerforeninger Nyhedsportalen om boliglejemål

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 34273731

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Jyske Bank


Forretningsbetingelser
[R_show_posts]
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: