Menu
×

Persondataforordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018

Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din virksomhed til at overholde Persondataforordningen, er det på høje tid. Du bør tænke over, om du kan svare fornuftigt på Datatilsynets 12 spørgsmål:

 • Har I kendskab til den nye databeskyttelsesforordning ?
 • Hvilke personoplysninger behandler I ?
 • Hvilken information giver I de registrerede ?
 • Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder ?
 • På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger ?
 • Hvordan indhenter I samtykke ?
 • Behandler I personoplysninger om børn ?
 • Hvad skal I gøre ved brud på datasikkerheden ?
 • Er jeres behandlinger af persondata forbundet med særlige risici ?
 • Har I tænkt databeskyttelse ind i jeres it-systemer ?
 • Hvem er ansvarlige for databeskyttelsesspørgsmål i jeres virksomhed ?
 • Driver I virksomhed i flere lande, eller overfører I personoplysninger til udlandet ?

Der er næppe tvivl om, at det er kommercielt skadeligt for din virksomhed, hvis du ikke sørger for at overholde de nye regler. Skulle du savne yderligere motivation til at påbegynde arbejdet, skal du vide, at det kan koste op til 2-4% af din virksomheds globale omsætning i bøde.

Som advokat og internationalt certificeret i Persondataforordningen kan jeg via DPO Denmark ApS påtage mig at hjælpe dig igennem hele processen fra forberedelse og analyse til handlingsplan og implementering, både for så vidt angår de juridiske overvejelser og de it-mæssige tiltag.

No Practice have Found!
Advokat (H), Partner, Mediator
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2180 4081
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   ke@aumento.dk
Uddannelse

Uddannet mediator, 2005
Møderet for Højesteret, 1991
Advokat, 1984
Cand.jur. Københavns Universitet, 1981

Tidligere karriere

MAQS Law Firm, 2013-2015
Mediator 2005-
Bang + Regnarsen Advokater, partner, 2001-2012
Advokat kontorfællesskab, København, 1996-2001
Justitsministeriet, auktionarius, 1991-
August Jørgensen Advokater, advokatfuldmægtig (1981-1983), advokat (1984-1986), partner (1986-1996)

Medlemsskaber

Danske Ansættelsesadvokater
Danske Bestyrelsesadvokater
Auktionslederforeningen
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Kim er medlem af bestyrelsen for forskellige danske virksomheder og fonde, han er medstifter og tidligere medlem af bestyrelsen for Mediation Institute.

Sprog

Skandinavisk
Dansk
Engelsk

Formalia

CVR : 16185299 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Pengeinstitut : Nordea


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk